Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

Zasoby udostępniane przez European Schoolnet

European Schoolnet to sieć łącząca 34 ministerstwa edukacji z państw europejskich, w tym Polskę (w skład wchodzą nie tylko państwa członkowskie UE). Sieć powstała w 1997 r. w Brukseli, gdzie ma swoją siedzibę. Celem organizacji jest propagowanie innowacji w nauczaniu i uczeniu się oraz wspieranie szkół w efektywnym wykorzystywaniu technologii informacyjno‑komunikacyjnych i rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Informacje o dostępnych zasobach można uzyskać pod linkiem: http://www.eun.org/news/detail?articleId=4993184 

Wyszukiwarka zasobów Scientix

Projekt Scientix promuje i wspiera ogólnoeuropejską współpracę pomiędzy nauczycielami przedmiotów ścisłych (ang. STEM: nauka, technika, inżynieria i matematyka), badaczami edukacji, decydentami i innymi osobami zawodowo zajmującymi się nauczaniem przedmiotów ścisłych.

Wyszukiwarka zasobów nie wymaga logowania. Jest prostym narzędziem, dzięki któremu można łatwo odnaleźć interesujący użytkownika materiał, dzięki możliwości filtrowania: m.in według słowa kluczowego, wieku uczniów czy języku. Większość zasobów przetłumaczona jest także na język polski. Projekt Scientix powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej i od samego początku koordynowany jest przez European Schoolnet, z siedzibą w Brukseli.

Wyszukiwarka dostępna jest pod adresem: http://www.scientix.eu/resources

Academica - www.academica.edu.pl

Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica jest innowacyjnym narzędziem pozwalającym na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego. Academica pozwala na dostęp do ponad pół miliona pełnotekstowych publikacji – monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. Stale rozbudowywane zasoby Academiki obejmują współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin, w tym także najnowsze wydania podręczników akademickich oraz aktualne numery fachowych czasopism specjalistycznych, jak również teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne, które są przedmiotem badań naukowców.

Biogramy.pl oraz Internetowy Polski Słownik Biograficzny

Portale z zasobami Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego (FINA),  poświęcone życiorysom wybitnych Polaków i osób związanych z naszym krajem: https://www.biogramy.pl/NewHome oraz https://www.ipsb.nina.gov.pl/Home

Portal e‑historiawww.e‑historia.com.pl

Edukacyjna strona internetowa zawiera pomocnicze materiały edukacyjne z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Składają się na nie: konspekty lekcji, bogaty wybór tekstów źródłowych wraz z poleceniami do nich, galerie ilustracji (zbiór źródeł ikonograficznych) do poszczególnych tematów lekcji, materiały w formie narracyjnej z podziałem na jednostki tematyczne, słowniczek pojęć historycznych, słowniczek nazw, galeria postaci, quizy historyczne (przygotowane do każdej jednostki tematycznej). Uzupełnieniem materiałów dydaktycznych jest tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika „Mówią Wieki”.

Europeana Collectionswww.europeana.eu

Europeana Collections jest platformą zapewniającą dostęp do ponad 50 milionów pozycji cyfrowych – książek, muzyki, dzieł sztuki i innych – z narzędziami do wyszukiwania i filtrowania. Zawiera kolekcje tematyczne z zakresu sztuki, mody, muzyki, fotografii oraz I Wojny Światowej, wzbogacone o galerie, blogi i wystawy. Europeana współpracuje z tysiącem europejskich archiwów, bibliotek i muzeów, aby udostępniać dziedzictwo kulturowe dla nauki i zabawy. Materiały dostępne są w języku angielskim.www.kolejoweabc.pl

Własność intelektualna w szkole - EUIPO

Od 2016 r. Urząd Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej - European Union Intellectual Propery Office (EUIPO) realizuje projekt Własność intelektualna
w szkole (IP in Education). W projekcie uczestniczą przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej z: urzędów patentowych, ministerstw edukacji, ministerstw kultury lub/i podległe im instytucje, jak też przedstawiciele organizacji zrzeszających nauczycieli.

Celem projektu jest rozpropagowanie tematyki własności intelektualnej w szkołach przez pryzmat szansy jakie młodym ludziom może dać ochrona prawna ich twórczości. Projekt opiera się na połączeniu treści dotyczących ochrony własności intelektualnej z kreatywnością, innowacyjnością i przedsiębiorczością uczniów, w taki sposób,aby tematyka własności intelektualnej stała się integralną częścią programów różnych przedmiotów nauczanych w szkole. Zasoby dostępne są na stronie internetowej: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/web/observatory/educational‑materials

Projekt ma również na celu realne wsparcie procesu edukacyjnego poprzez stworzenie (w oparciu o doświadczenia państw członkowskich) narzędzi i materiałów dotyczących tematyki własności intelektualnej, przydatnych w procesie kształcenia uczniów oraz w procesach kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Idee Projektu są spójne z przygotowanym w 2018 r. zaleceniem Rady Unii Europejskiej dotyczącym włączenia kwestii związanych z własnością intelektualną i prawami własności intelektualnej do kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (zalecenia dostępne tu: https://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN )

Filmoteka szkolna - http://filmotekaszkolna.pl/

Zasób Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA). Bazę strony stanowi pakiet 61 lekcji tematycznych odpowiednich dla wszystkich etapów edukacji szkolnej. W skład każdej z nich wchodzą: dwa lub trzy filmy, scenariusze lekcji, opracowania filmoznawcze i zagadnienia do dyskusji, jak również artykuły kontekstowe.

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii

Fundacja DUCH realizuje projekty związane z nauczaniem historii Polski. Na stronach internetowych, wytworzonych w ramach projektów realizowanych przez Fundację, można znaleźć lekcje e‑learningowe, filmy edukacyjne czy scenariusze ciekawych lekcji.

Zasoby dostępne są bez logowania na stronie -http://www.historiazobacz.pl

oraz po zalogowaniu na platformie -http://www.historiadlapolonii.pl/

Instytut Badań Literackich PAN  - „IBL dla szkół”

W czasach, gdy coraz częściej cyfrowe kopie pozwalają dotrzeć do trudno dostępnych publikacji, a pandemia unieruchomiła w domach uczniów i nauczycieli, badacze z Instytutu Badań Literackich PAN zorganizowali akcję „IBL dla szkół”. Na stronie internetowej pod adresem:  https://ibl.waw.pl/pl/edukacja/ibl‑dla‑szkol udostępniane są zarówno linki do najważniejszych publikacji poświęconych literaturze, pdf‑y książek i artykułów, kolekcje Nowej Panoramy Literatury Polskiej, wykłady nagrane w związku z rokiem Bolesława Prusa (2012 – cykl poświęcony przede wszystkim „Lalce”), Konkursem Sienkiewiczowskim oraz specjalnie na tę okazję przygotowane „Wykłady mistrzowskie”, poświęcone najważniejszym zjawiskom w literaturze dawnej i współczesnej, polskim pisarzom, a także interpretacjom poszczególnych utworów.

„Wykłady mistrzowskie” prowadzą zarówno pracownicy IBL PAN, osoby skupione w Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza, jak i jurorzy OLiJP pracujący w różnych ośrodkach akademickich w Polsce. Przygotowany zestaw materiałów będzie sukcesywnie uzupełniany. Jest to zarazem zapowiedź stopniowego budowania „zdalnej” platformy pozwalającej upowszechnić badania nad literaturą. Materiały są pogrupowane w kilku działach: Obszary tematyczne (Literatura staropolska, Literatura oświecenia, Literatura romantyzmu, Literatura II poł. XIX w., Literatura XX w., Literatura XXI w., Elementy teorii literatury, Wiedza o teatrze), Książki i artykuły, Nagrania wideo, Słowniki/kompendia/bibliografie, Portale i kolekcje cyfrowe, Indeksy. Informacje o akcji „IBL dla szkół” można śledzić w mediach społecznościowych na profilach IBL PAN: na Facebooku https://www.facebook.com/notes/instytut‑badań‑literackich‑pan/ oraz Twitterze https://twitter.com/IBLPAN.

Kolejowe ABC - www.kolejoweabc.pl

Kolejowe ABC to materiały dydaktyczne przygotowane przez Urząd Transportu Kolejowego w ramach akcji edukacyjnej „Kampania Kolejowe ABC”. Na stronie znajdują się trzy unikalne podręczniki dostosowane do różnych grup wiekowych – przedszkolaków, uczniów klas I‑III oraz klas IV‑VI. W podręcznikach „Kampania Kolejowe ABC w moim przedszkolu” oraz „Kampania Kolejowe ABC w mojej szkole” znajdują się wskazówki dotyczące bezpieczeństwa kolejowego oraz gotowe scenariusze lekcji. Na stronie internetowej dostępna jest także edukacyjna kolorowanka „Kolejowe Przygody Rogatka”, która wprowadza najmłodszych w tematykę bezpieczeństwa kolejowego przy pomocy głównego bohatera kampanii – nosorożca Rogatka. Dzieci mogą także skorzystać z gry „Kolejowe ABC” na urządzenia mobilne, w ramach której prowadzone są konkursy z nagrodami. Jest to aplikacja, która w interaktywny sposób bawi i w przyjemny sposób uczy zasad bezpieczeństwa oraz prawidłowego zachowania na terenach kolejowych. Można ją pobrać bezpłatnie ze sklepu App Store (dla systemu iOS) oraz z Google Play (dla systemu Android).

Publikacje edukacyjne Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Publikacje edukacyjne zostały wydane nakładem UKNF i  obejmują gotowe scenariusze lekcji z zakresu rynku finansowego. Skierowane są przede wszystkim do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości i innych przedmiotów zawierających elementy wiedzy o finansach, a także do doradców metodycznych. Zawarte w publikacjach treści odnoszą się do treści nauczania objętych podstawą programową kształcenia ogólnego do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Scenariusze lekcji z zakresu ryzyka związanego z inwestowaniem na rynkach kapitałowych i terminowych autorstwa Pawła Stangenberga: https://www.knf.gov.pl/?articleId=66592&p_id=18

Pierwsze kroki na rynku finansowym – scenariusze lekcji autorstwa Joanny Banach, Anny Jarmuszyńskiej, Pawła Jaroszewicza i Michała Zdrojewskiego: https://www.knf.gov.pl/?articleId=66581&p_id=18

Muzykoteka szkolnahttp://muzykotekaszkolna.pl/

Muzykoteka Szkolna to internetowe narzędzie edukacyjne dla nauczycieli muzyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz wszystkich, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę o muzyce klasycznej, będące zasobem Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA). Muzykoteka Szkolna jest też współproducentem aplikacji ORKIESTROWNIK na urządzenia mobilne, która jest przewodnikiem po tajnikach orkiestry symfonicznej.

Serwis Ninatekahttps://ninateka.pl/

Serwis VOD  Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA), w którym znajduje się około 7600 wyselekcjonowanych materiałów, w tym: twórczość przedstawicieli Polskiej Szkoły Dokumentu, kolekcję teatralną ponad 50 przedstawień, kolekcje muzyczne poświęcone największym polskim kompozytorom XX wieku. Serwis daje także możliwość skorzystania z konta EDU, które umożliwia dostęp do scenariuszy lekcji wspomagających prowadzenie zajęć.

Olimpiada literatury i języka polskiego - materiały

Olimpiada literatury i języka polskiego (OLiJP), przeznaczona dla najzdolniejszych uczniów liceów ogólnokształcących, rozpoczęła realizację projektu Warsztaty maturalne.

Jurorzy Olimpiady, przygotują - w oparciu o podstawę programową - cykl wykładów warsztatowych dla uczniów szkół średnich, tegorocznych maturzystów oraz uczniów niższych klas. Nagrania swym zakresem obejmują zagadnienia dotyczące literatury staropolskiej aż po analizę i interpretację poezji współczesnej. Wszystkie wykłady dostępne są na profilu facebookowym OLiJP https://pl‑pl.facebook.com/olijppl/ oraz na kanale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCnCmKFOSaNQXKNl0uA5szjA/.

Szczególnej uwadze nauczycieli polecamy także Przewodnik po tematach OLiJP oraz tematy i testy językowe z poprzednich edycji, dostępne w wersjach cyfrowych na stronie internetowej https://www.olijp.pl/

Aplikacja mobilna „Szlakami Polski Niepodległej 1914‑1922”

Mobilna aplikacja historyczna „Szlakami Polski Niepodległej 1914‑1922”, opracowana przez Instytut Historii UMCS, dostępna jest na tablety i smartphony. Posiada wbudowany Interaktywny Atlas Historyczny, składający się z 30 cyfrowych map historycznych (wykonanych w technologii 3D) prezentujących  -  w dynamicznym ujęciu czasoprzestrzennym - walkę, jaką Polacy toczyli w latach 1914‑1922 o Polskę, wytyczenie jej granic i obronę odzyskanej po 123 latach  zaborów niepodległości, opowiedzianą w formie pięciu lekcji historii.

Aplikacja zawiera:

- cyfrowe repozytorium zdjęć i dokumentów źródłowych z lat 1914‑1922 (w formie skanów, plików audio i video), obejmujące m.in. kilka tysięcy zdjęć z epoki,  pozyskanych zarówno z archiwów i muzeów państwowych, jak i z kolekcji prywatnych. Wszystkie one zostały skatalogowane i opisane, a część została umieszczona bezpośrednio w aplikacji w postaci kapsuł rozmieszczonych na poszczególnych mapach, celem nadania Atlasowi w pełni multimedialnego, a zarazem źródłowego charakteru;

- 30 cyfrowych map historycznych, prezentujących najważniejsze wydarzenia z lat 1914‑1922 z perspektywy odzyskania przez Polskę niepodległości, zgodnie z aktualnym stanem badań nad tymi zagadnieniami;

- opisy najważniejszych wydarzeń i  postaci, których działania ukazano na poszczególnych mapach z wykorzystaniem interaktywnych: osi czasu i legendy. Historia z lat 1914‑1922 jest odpowiedziana w formie 5 lekcji historycznych, dla których opracowane zostały szczegółowe scenariusze. Każda lekcja poprzedzona jest Wprowadzeniem (w aplikacji jest ono dodatkowo czytane przez lektora), po czym następuje przejście do pracy z mapą i odkrywania zawartości rozmieszczonych na niej kapsuł historycznych. Każda z lekcji  kończy się quizem historycznym, którego celem jest sprawdzenie stopnia opanowania materiału faktograficznego;

- animowany film historyczny „Bitwa Warszawska 1920”.

Jak pobrać:

Jeśli korzystamy z urządzenia mobilnego (telefon lub tablet) z systemem operacyjnym Android, to w wyszukiwarce GooglePlay wpisujemy „Szlakami Polski Niepodległej” i pobieramy aplikację przez WiFi (zalecane ze względu na ponad 666 MB pojemności), jeśli jest to urządzenie z systemem operacyjnym iOS, wchodzimy w AppStore i postępujemy analogicznie.

Bezpośredni link do pobrania znajduje się tu: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,7595,szlakami‑polski‑niepodleglej‑1914‑1922,79414.chtm

Aplikacji towarzyszy specjalny Przewodnik metodyczny dla nauczycieli, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2019, do pobrania poniżej:

RjNjvaa0Y7j5q

Pobierz załącznik

Poradnik metodyczny IPN
Plik PDF o rozmiarze 3.21 MB w języku polskim