Aktualności

Kształcenie na odległość

Programy nauczania i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego

Epodręczniki PO KL

Katalog Zasobów Dodatkowych

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”


Wsparcie użytkownika

Filmy instruktażowe i instrukcje

Poradnik dla użytkownika

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami

Filmy instruktażowe i instrukcje
Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy

Materiały pt. „W polskiej szkole”.

Wspieranie uczniów cudzoziemskich oraz szkół prowadzących oddziały przygotowawcze (materiały i szkolenia) opracowane w ramach zadania konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym” przez Fundację im. Mikołaja Reja, są dostępne pod adresem:

http://fundacjareja.eu/projekty/

http://fundacjareja.eu/do‑pobrania/

http://fundacjareja.eu/w‑polskiej‑szkole/

Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji znajdują się materiały poświęcone pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym, w tym poradnik dla nauczyciela „W polskiej szkole” oraz narzędzia do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji komplementarne z podręcznikami dla klas I‑III szkoły podstawowej:

https://www.ore.edu.pl/2015/03/wielokulturowosc‑w-szkole‑uczen‑cudzoziemski/

Zgłoś problem