Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Tradycyjne szachy lub warcaby rozgrywane są na kwadratowych planszach o 64 polach.

Animacja
Ćwiczenie 1

Określ liczbę pól w każdym kwadracie.

Animacja
Ćwiczenie 2

Tabela przedstawia fragment tabliczki mnożenia, gdy czynnikami są liczby większe od 10. Wykonaj odpowiednie mnożenia i uzupełnij wyniki w polach zaznaczonych niebieskim kolorem.

Iloczyn dwóch jednakowych liczb można zapisać w innej postaci. Spójrz na zapisy w tabeli, która znajduje się w odpowiedzi.

Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ważne!
 • Liczby, takie jak: 1, 4, 16, 25, pozostałe liczby, które trzeba było wpisać w poprzednim zadaniu oraz wiele innych, otrzymanych przez mnożenie dwóch równych liczb, noszą nazwę kwadratów tych liczb.

 • Zapis 42 czytamy: cztery do kwadratu lub kwadrat liczby cztery.

 • Mówimy: 16 jest kwadratem liczby cztery, ponieważ

42= 4  4=16.
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6

Określ liczbę pól w każdym kwadracie.

Ćwiczenie 7

Każda z tych kostek Rubika składa się z małych części, które wyglądają tak jak cała kostka, ale są mniejsze. Te małe klocki, z których składają się kostki Rubika i wszystkie kostki Rubika widoczne na zdjęciu to sześciany.

Animacja
Ćwiczenie 8

Odpowiedz na pytania.
Z ilu małych sześcianów składa się kostka Rubika?

 1. Pierwsza składa się z 2  2  2=… sześcianów.

 2. Druga składa się z 3  3  3 =… sześcianów.

 3. Trzecia składa się z 4  4  4 = … sześcianów.

 4. Czwarta składa się z 5  5  5 = … sześcianów.

Z ilu sześcianów składałaby się kolejne kostki Rubika?

 1. Kolejna kostka Rubika składałaby się z … = … sześcianów.

 2. Następna kostka Rubika składałaby się z … = … sześcianów.

Ważne!
 • Zamiast pisać 8  8  8 możemy zapisać krócej 83.

 • Zapis 83 czytamy: sześcian liczby osiem albo osiem do sześcianu.

 • Mówimy też, że 512 jest sześcianem liczby 8, ponieważ 83= 8  8  8=512.

Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12

.

Ćwiczenie 13