Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Rebusy

Ćwiczenie 1

Rozwiąż rebus (4 wyrazy) i odgadnij hasło.

Ćwiczenie 2

Rozwiąż rebus (3 wyrazy) i odgadnij hasło.

Ćwiczenie 3

Rozwiąż rebus (2 wyrazy) i odgadnij hasło.

Ćwiczenie 4

Rozwiąż rebus (3 wyrazy) i odgadnij hasło.

Ćwiczenie 5

Rozwiąż rebus (3 wyrazy) i odgadnij hasło.

Ćwiczenie 6

Rozwiąż rebus (3 wyrazy) i odgadnij hasło.

Ćwiczenie 7

Rozwiąż rebus (3 wyrazy) i odgadnij hasło.

Ćwiczenie 8

Rozwiąż rebus (3 wyrazy) i odgadnij hasło.

Zadania na spostrzegawczość

Ćwiczenie 9

Figura zbudowana jest z 13 jednakowych sześcianów.

W figurze tej dwa sześciany przestawiono w inne miejsce.
Który z poniższych rysunków przedstawia nową figurę?
Wskaż prawidłową odpowiedź.

Ćwiczenie 10

Pięć jednakowych kwadratów ułożono jeden na drugim tak, jak pokazano na rysunku.

Który z nich leży na samym spodzie?
Wskaz poprawną odpowiedź.

Ćwiczenie 11

Sześć jednakowych kwadratów ułożono jeden na drugim tak, jak pokazano na rysunku. Wymień je po kolei, zaczynając od leżącego na wierzchu.

Ćwiczenie 12

Który z poniższych kwadratów należy umieścić w polu ze znakiem zapytania?

Ćwiczenie 13

Który z poniższych kwadratów należy umieścić w polu ze znakiem zapytania?

Ćwiczenie 14

Który z poniższych kwadratów należy umieścić w polu ze znakiem zapytania?