Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

Zaznaczanie liczb dziesiętnych na osi

Przypomnimy, jak zaznaczamy na osi liczbowej punkty odpowiadające liczbom dziesiętnym.
Jeżeli we współrzędnej punktu występują części dziesiąte, to odcinek jednostkowy trzeba podzielić na 10 równych części. Jeżeli współrzędna punktu zawiera części setne, to odcinek jednostkowy powinien być podzielony na 100 równych części. W przypadku części tysięcznych – na 1 000 części itd. W praktyce dobiera się na osiach liczbowych duże jednostki i na rysunku przedstawia się odpowiednie fragmenty osi.

Przykład 1
RflkDu8HMDvN61
Animacja
A
Ćwiczenie 1
R15CLmcksW9iZ1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 2

Narysuj oś liczbową, dobierz odpowiednią jednostkę i zaznacz punkty odpowiadające liczbom: 5,5; 5,86,2.

B
Ćwiczenie 3

Narysuj oś liczbową, dobierz odpowiednią jednostkę i zaznacz punkty odpowiadające liczbom: 5,25; 5,275,31.

C
Ćwiczenie 4

Podaj współrzędne punktów A, BC zaznaczonych na osi liczbowej.

RopSslynTBRAo1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
iTOrP9Tc9X_d5e184

Porównywanie liczb dziesiętnych

A
Ćwiczenie 5
R1MC9hqCVTieU1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 6
Rvr6tLXaPIeyE1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 7

W każdym wierszu tabeli wskaż dwie liczby: najmniejszą i największą.

Tabela. Dane
0,4567
0,4574
0,45726
0,45672
0,46572
0,45627
0,45672
0,4562
0,4675
0,45724
0,46752
0,4674
0,4572
0,45762
0,4672
0,4576