Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Zapoznaj się z linią chronologiczną i wykonaj ćwiczenia.

Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw człowieka

R82zmvOu3mp2K1
0 Abolicjonizm Był to ruch społeczny, który istniał w XVIII i XIX wieku w Wielkiej Brytanii, Francji oraz USA. Jego członkowie sprzeciwiali się niewolnictwu oraz handlowi niewolnikami. Działalność abolicjonistów doprowadziła do wojny secesyjnej w Ameryce Północnej oraz zniesienia niewolnictwa w 1865 roku na mocy 13 poprawki do Konstytucji USA., 1863 Czerwony Krzyż/Międzynarodowy Ruch czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Ruch humanitarny funkcjonujący na całym świecie i skupiający około 97 milionów wolontariuszy., 1946 Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) Międzynarodowa organizacja, która zajmuje się dziećmi i ich prawami. Powstała przy ONZ. W 1965 roku otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. W Polsce funkcjonuje Polski Komitet Narodowy UNICEF od 1962 roku., 1952 Międzynarodowa Komisja Prawników Organizacja powstała w 1952 roku w Berlinie zajmująca się kontrolowaniem, czy państwa spełniają zapisy Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz standardów dotyczących ochrony praw człowieka. Jej członkami są prawnicy, którzy starają się tworzyć wśród obywateli świadomość dotyczącą praw człowieka poprzez działalność edukacyjną i informacyjną., 1961 Amnesty International Organizacja pozarządowa, która działa w 140 krajach na świecie, zrzesza blisko 2,2 miliona ludzi, którzy dążą do ochrony wolności człowieka oraz reagują na łamanie praw człowieka. AI udziela pomocy poszkodowanym i bezbronnym wobec prawa oraz władz w swoim państwie. W Polsce Amnesty International funkcjonuje od 1989 roku. Obecnie aktywnie działa w 12 miastach w kraju, z głównym biurem w Warszawie., 1969 Międzynarodowy Instytut Praw Człowieka Międzynarodowy Instytut Praw Człowieka powstał w 1969 roku w Strasburgu z inicjatywy R. Cassina w celu prowadzenia badań oraz nauczania w dziedzinie przestrzegania praw człowieka na świecie. Instytut przyznaje medale za upowszechnianie idei pokoju i praw człowieka., 1976 Komitet Obrony Robotników Komitet Obrony Robotników (KOR) powstał we wrześniu 1976 w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jako forma sprzeciwu przeciwko prześladowaniom, jakim poddano strajkujących robotników w Radomiu i Ursusie. Zadaniem KOR było udzielanie pomocy poszkodowanym i represjonowanym robotnikom i ich rodzinom., 1977 Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) powstał 25 marca 1977 roku. Celem organizacji było jawne działanie na rzecz stworzenia ruchu społecznego oraz propagowania idei praw człowieka i obywatela w PRL. Nie miał członkostwa, reprezentowali go rzecznicy., 1982 Komitet Helsiński/Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka Powstanie Komitetu Helsińskiego miało miejsce w 1982 roku, jego celem była kontrola przestrzegania w PRL wolności i praw człowieka, które władze państwa zobowiązały się respektować na mocy podpisanego w 1975 roku Aktu Końcowego Komitetu Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), który podpisano w Helsinkach. Komitet Helsiński był członkiem Międzynarodowej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która powstała w 1982 roku w Wiedniu i skupiała komitety narodowe z 20 państw., 1988 Human Rights Watch Human Rights Watch to organizacja, która powstała z przekształcenia organizacji Helsinki Watch w 1988 r. Jej podstawowym celem jest monitorowanie i ochrona praw człowieka, ochrona wolności słowa i przekonań, zwalczanie cenzury, zapobieganie torturom. Organizacja popiera walkę o prawa kobiet. HRW nie zrzesza członków z całego świata i nie prowadzi wolontariatu – skupia się na lobbingu, rozmowach z przedstawicielami władz różnych państw i współpracy z mediami., 1989 Fundacja SOS Jest to organizacja zajmująca się ochroną życia poczętego oraz udzielaniem wsparcia dla matek samotnie wychowujących dzieci. Organizacja zakłada domy dla samotnych matek, prowadzi akcje edukacyjne, oraz szkolenia dla młodzieży. Fundacja wspiera też osoby zagrożone ubóstwem., 1993 Polska Akcja Humanitarna W 1993 roku powstało Centrum Pomocy Uchodźcom, by nieść pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn muszą uciekać z własnego kraju. Osoby, które znajdują się w Polsce otrzymują opiekę ze strony organizacji, jaką jest PAH. Pomaga ona uchodźcom w staraniu się o status uchodźcy i zajmuje się tymi, którzy ten status już posiadają., 1995 La Strada – Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada to polska organizacja przeciwdziałająca handlowi ludźmi we wszystkich jego aspektach od profilaktyki po wspieranie ofiar oraz wywierająca nacisk na rzecz likwidacji handlu ludźmi.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RdaCe2yMUV5wA
Wyszukaj w internecie informacje o innej organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony praw człowieka, niż wymienione powyżej. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RxHtNEmrCYj0S
Dowiedz się, jakie były osiągnięcia Komitetu Obrony Robotników. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
RDTAiFOlqpfD9
Scharakteryzuj działalność Polskiej Akcji Humanitarnej. (Uzupełnij).