Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Filozofia, czyli dosłownie „miłość mądrości”, zajmuje bardzo ważne miejsce wśród dziedzin nauki. Niektórzy mówią nawet, że nic tak nie rozwija samodzielnego myślenia jak filozofowanie. Dzieci są podobne do filozofów, bo nieustannie dziwią się światu i zadają setki pytań!

Ćwiczenie 1

Wysłuchaj nagrania bajki pt. „Malarz i myszy” Michela Piquemala. Zwróć uwagę na to, co było powodem kary dla malarza.

Bajkę Michela Piquemala czyta Maciej Gudowski Bajkę Michela Piquemala czyta Maciej Gudowski Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl.
Ćwiczenie 2

Zastanów się i odpowiedz na pytania:

 • Co sądzisz o tak surowej karze?

 • Jak brzmiało ostatnie życzenie skazanego? Jak uważasz, dlaczego było ono właśnie takie?

 • Dlaczego malarz poprosił o pomoc myszki? W jakim świecie jest możliwa taka sytuacja?

 • Jak myślisz, w jaki inny sposób skazany na śmierć mógłby odzyskać wolność?

Ćwiczenie 3

Spróbuj narysować „myszki nadziei”. Zaprezentuj swoją ilustrację innym.

Ćwiczenie 4

Przeczytaj bajkę „Malarz i myszy” i zaznacz dowolnym kolorem fragment dotyczący świata realistycznego, czyli prawdopodobnego. Innym kolorem zaznacz część należącą do świata fantazji, czyli nierealistycznego, wyobrażonego. Uzasadnij swoją decyzję o takim podziale.

Michel Piquemal Malarz i myszy (bajka chińska)

Zdarzyło się raz na dworze chińskiego cesarza, że pewien malarz zachował się arogancko wobec monarchy. Z powodu podobnej bezczelności cesarz skazał go na powieszenie za duże palce u nóg. Artysta, prosząc o łaskę, zapytał, czy nie mógłby być powieszony na jednym palcu. Cesarz zgodził się na to przekonany, że to uczyni śmierć skazańca jeszcze straszniejszą. A potem oddalił się wraz z całym dworem, nie chcąc towarzyszyć agonii malarza, która – jak sądzono – mogła trwać bardzo długo.
Kiedy malarz został sam, zwisając głową w dół, ze związanymi rękami, spróbował pomimo to dotknąć ziemi wolnym palcem u nogi. Potem końcem paznokcia zaczął rysować na piasku białe myszki. Tak pilnie się do tego przyłożył, nakreślił je z tak wiernym podobieństwem, że piaskowe myszki wdrapały się po jego nodze i doszły aż do sznura. Obgryzały go tak cierpliwie, że go w końcu przegryzły. A malarz ucałował ich wąsy i spokojnie odszedł w stronę wolności.

Michel Piquemal, Malarz i myszy (bajka chińska), [w:] tegoż, Bajki filozoficzne, tłum. Helena Sobieraj, Warszawa 2011, s. 49.
Ćwiczenie 5

„Wyobraźnia nie ma granic, może nawet zmienić rzeczywistość”. Zastanówcie się nad tym stwierdzeniem i porozmawiajcie.

 • Czy przedstawiona myśl znajduje swoje uzasadnienie w bajce Michela Piquemala? Dlaczego?

 • Co zmieniło się w życiu skazańca?

 • Czy malarz mógłby zmienić swój los, gdyby nie siła wyobraźni?

Ćwiczenie 6

Przeczytajcie ostatni wers bajki i odpowiedzcie.

 • Jak rozumiecie ostatnie słowa tekstu: „odszedł w stronę wolności”?

 • Jak rozumiecie słowo „wolność”? Uzasadnijcie swoje zdanie.

 • Przypomnijcie sobie, jak Paweł z wiersza pt. „Paweł i Gaweł” Aleksandra Fredry rozumiał wolność. Jak myślicie, jak daleko może sięgać wolność? Dlaczego?

Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8

Porozmawiajcie, odnosząc się do treści poniższych pytań:

 • Co to znaczy, że wolność nie jest nieograniczona?

 • Kto, co i kiedy ogranicza naszą wolność?

 • Czy lubicie, jeśli ktoś przeszkadza wam w czymś?

 • Czy to znaczy, że takim działaniem narusza granice waszej wolności? Dlaczego?

 • Kogo można nazwać człowiekiem odpowiedzialnym?

 • Co to znaczy, że odpowiedzialność zakreśla granice wolności? Dlaczego tak się dzieje?

 • Co według was znaczy „wolność w myśleniu i działaniu”?

 • Czy potraficie samodzielnie myśleć? Uzasadnijcie swoje zdanie.

 • Co według was powinno być pierwsze: myślenie czy działanie? Dlaczego?

Ćwiczenie 9

Napisz tutaj lub w zeszycie, co dla ciebie znaczy słowo „odpowiedzialność”.

Ćwiczenie 10