Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Polecenie 1

Zapoznaj się z mapą interaktywną i wykonaj kolejne polecenia.

R9xKcCtIWl8KI1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Mapa republik wchodzących w skład ZSRS. Granice państw po 1945 r.
Źródło: Contenplus.pl, licencja CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Biorąc pod uwagę strukturę terytorialną, określ, jaki charakter miał Związek Sowiecki. Jak ocenisz taką strukturę? Czy była ona dobrym rozwiązaniem dla państwa bolszewików? Uzasadnij swoje zdanie.

R1OjhVk5cI5Qy
Wykonaj ćwiczenie zgodnie z poleceniem.
Polecenie 3

Oceń, która z republik zajmowała w ZSRS pozycję dominującą. Wskaż dwa czynniki, które temu sprzyjały.

RrTIsIHlGP1it
Wykonaj ćwiczenie zgodnie z poleceniem.
Polecenie 4

Opisz, w jaki sposób flagi, a w jaki godła republik wyrażały ich przynależność do Związku Radzieckiego. Wskaż i opisz dwa elementy heraldyczne nawiązujące do lokalnych tradycji poszczególnych republik.

R1V9r1McCPxcu
Wykonaj ćwiczenie zgodnie z poleceniem.