Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Polecenie 1

Zapoznaj się z mapą i wykonaj ćwiczenia.

R3bWD4QtGh9wY1
Grafika przedstawia mapę Europy z wyszczególnionymi państwami należącymi do Unii Europejskiej.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1GwfssDQlbNN
Ćwiczenie 1
Podaj daty przystąpienia poniższych państw do Unii Europejskiej. 1. Dania, Irlandia i Wielka Brytania, 2. Grecja, 3. Austria, Finlandia i Szwecja, 4. Chorwacja, 5. Niemcy, Francja, Belgia, Holandia Luksemburg, Włochy, 6. Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, 7. Hiszpania, Portugalia, 8. Bułgaria, Rumunia
Ćwiczenie 2
RBs0aFcmhXyiz
Nie wszystkie państwa Unii Europejskiej przystąpiły do Układu z Schengen. Wybierz jedno z nich i poszukaj informacji na temat powodów, dla których państwo pozostaje poza strefą. Wyjaśnij je krótko poniżej. Państwo: (Uzupełnij) Przyczyna pozostawania poza strefą Schengen: (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
R5f0xlQDt7TPU
Przypomnij, czym różni się monarchia od republiki. Poszukaj informacji na temat tego, które z państw członkowskich Unii Europejskiej są monarchiami, a które republikami. Następnie wykonaj ćwiczenia.Różnica pomiędzy monarchią i republiką: (Uzupełnij).
Rty2gTErPh2Io
Powiedz, które państwa UE są monarchiami, a które republikami. Możliwe odpowiedzi: 1. Portugalia, 2. Słowacja, 3. Irlandia, 4. Luksemburg, 5. Hiszpania, 6. Litwa, 7. Szwecja, 8. Grecja, 9. Włochy, 10. Finlandia, 11. Bułgaria, 12. Estonia, 13. Belgia, 14. Węgry, 15. Niemcy, 16. Malta, 17. Cypr, 18. Holandia, 19. Chorwacja, 20. Austria, 21. Polska, 22. Dania, 23. Czechy, 24. Słowenia, 25. Łotwa, 26. Rumunia, 27. Francja, 28. Zjednoczone Królestwo
Ćwiczenie 4
R1dg5csikbtM7
Przypomnij, czym różni się państwo federalne od unitarnego. Poszukaj informacji na temat tego, które z państw członkowskich Unii Europejskiej są federacjami, a które państwami unitarnymi. Następnie wykonaj ćwiczenia.Różnica pomiędzy państwem federalnym i unitarnym: (Uzupełnij).
RxhSjpb91VOT0
Powiedz, które państwa UE są federacjami, a które państwami unitarnymi. Możliwe odpowiedzi: 1. Słowenia, 2. Estonia, 3. Portugalia, 4. Dania, 5. Holandia, 6. Cypr, 7. Rumunia, 8. Włochy, 9. Węgry, 10. Luksemburg, 11. Hiszpania, 12. Litwa, 13. Irlandia, 14. Belgia, 15. Chorwacja, 16. Niemcy, 17. Szwecja, 18. Łotwa, 19. Austria, 20. Malta, 21. Zjednoczone Królestwo, 22. Grecja, 23. Czechy, 24. Bułgaria, 25. Finlandia, 26. Polska, 27. Słowacja, 28. Francja
Ćwiczenie 5
R1FmCpaDuJDKZ
Wybierz jedno z europejskich państw federalnych i poszukaj informacji o przyczynach związkowej struktury państwa. Wyjaśnij je krótko poniżej. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 6
R1Ceoog8bRuol
Wyobraź sobie, że możesz otrzymać darmową wycieczkę na weekend do dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Które państwo wybierasz? Dlaczego? (Uzupełnij).
Ćwiczenie 7
RAYjtp4WT9N0h
Przygotuj pytanie testowe jednokrotnego wyboru (cztery propozycje odpowiedzi) dotyczące informacji na mapie interaktywnej. Następnie zadaj je innym uczniom.