Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1
Zastanów się i uporządkuj swoją wiedzę na temat organizacji pozarządowych. Weź pod uwagę m.in. podział NGO, kto pracuje w tych organizacjach, kto nimi kieruje, skąd NGO mają pieniądze na swoją działalność, na podstawie jakich dokumentów działają. Weź pod uwagę organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, koła łowieckie i kluby sportowe.
Zastanów się i uporządkuj swoją wiedzę na temat organizacji pozarządowych. Weź pod uwagę m.in. podział NGO, kto pracuje w tych organizacjach, kto nimi kieruje, skąd NGO mają pieniądze na swoją działalność, na podstawie jakich dokumentów działają. Weź pod uwagę organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, koła łowieckie i kluby sportowe.
RvtOlM435kC4G1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RwWK07WnNpPHV1
Ćwiczenie 1
Łączenie par. Na podstawie dostępnych źródeł, m.in. wykazu organizacji pożytku publicznego, przyporządkuj wymienione podmioty do określonego typu organizacji. Weź pod uwagę to, że mogą one należeć do kilku kategorii. Możliwe typy: organizacja pozarządowa, organizacja pożytku publicznego, organizacja społeczna. Podmioty: Koło Łowieckie Czarny Bór, Stowarzyszenie Jastrzębski Klub Brydża Sportowego, Klub Sportowy Gliwice Lions, Spółdzielnia Mieszkaniowa Cichy Kącik we Wrocławiu, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych KOD_KROWA
R778nOsUDuNe01
Ćwiczenie 2
Czy znasz fundacje i stowarzyszenia? Na podstawie własnej wiedzy lub informacji znalezionych na stronach internetowych organizacji określl dla każdej organizacji jej rodzaj, rok powstania, jej najbardziej znane inicjatywy oraz to, na rzecz jakiej grupy pracuje. Organizacje: 1. WOŚP, 2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 3. Polska Akcja Humanitarna.