Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Deszcz Źródło: domena publiczna.
domena publiczna
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Naśladujcie stukaniem dźwięk padającego deszczu.
Grupa I – gwałtowny i silny deszcz.
Grupa II – kapuśniaczek.

Ćwiczenie 3

Narysuj wybrany rodzaj deszczu.

Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5

Instrukcja zabawy w kalambury
W tajemnicy przed innymi wybierz jeden ze związków wyrazowych z poprzedniego ćwiczenia. Przygotuj pantomimę ilustrującą jego treść i zaprezentuj ją całej klasie. Kończysz przedstawienie w momencie, kiedy widzowie wypowiedzą na głos rozpoznany związek wyrazowy.

Ćwiczenie 6

W zeszycie lub na kartce zilustruj obrazy poetyckie zawarte we fragmencie wiersza Wincentego Fabera „Pogoda”.

Nie gniewaj się na deszcz.
On otwiera śpiące piąstki liści
i na drutach szklane nuty wiesza,
żeby ptaki wiedziały jak śpiewać.

Ćwiczenie 7

Przeczytaj wiersz Juliana Tuwima. Zwróć uwagę na bogactwo czasowników w tym utworze. W jakiej formie zostały użyte?

Julian Tuwim Kapuśniaczek

Jak wesoły milion drobnych, wilgnych muszek,
Jakby z worków szarych mokry, mżący maczek,
Sypie się i skacze dżdżu wodnisty puszek,
Rośny pył jesienny, siwy kapuśniaczek.
Słabe to, maleńkie, ledwo samo kropi,
Nawet w blachy bębnić nie potrafi jeszcze,
Ot, młodziutki deszczyk, fruwające kropki,
Co by strasznie chciały być dorosłym deszczem.
Chciałyby ulewą lunąć w gromkiej burzy,
Miasto siec na ukos chlustającą chłostą,
W rynnach się rozpluskać, rozlać się w kałuży,
Szyby dziobać łzawą i zawiłą ospą...
Tak to sobie marzy kapanina biedna,
Sił ostatkiem pusząc się w ostatnim dreszczu...
Lecz cóż? Spójrz: na drucie jeździ kropla jedna
Już ją wróbel strząsnął. Już po całym deszczu.

Julian Tuwim, Kapuśniaczek, [w:] tegoż, Wiersze dla dzieci, Wrszawa 2008, s. 134.
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10

Jaki jest stosunek podmiotu mówiącego do bohatera wiersza? Uzasadnij swój sąd, wykorzystując wiedzę o zdrobnieniach.

Ćwiczenie 11

Wypisz z wiersza porównania. Wybrane zilustruj w zeszycie.

Ćwiczenie 12

Opowiedz o marzeniach bohatera wiersza.

Ćwiczenie 13

Przećwicz głośne czytanie. Pamiętaj o dostosowaniu intonacji, natężenia głosu i tempa do intencji tekstu.
Czytaj: głośno i dynamicznie, z politowaniem, wesoło, z czułością.