Wydrukuj Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał Zapisz jako PDF

Zachęcamy Państwa do wykorzystania materiałów opracowanych przez redaktora metodycznego, tj. konspektów lekcji, kart pracy ucznia oraz kartkówek, sprawdzianów i testów kompetencji.

  • Konspekty lekcji – każdemu z nich przypisano wykaz wymagań z podstawy programowej realizowanych na danej lekcji, cele lekcji oraz (opisany w formie tabelarycznej) przebieg lekcji. Każda z faz lekcji została opisana za pomocą umiejętności szczegółowych, niezbędnych do osiągnięcia celów lekcji. Konspekty zawierają także sekwencje czynności ucznia (i nauczyciela) umożliwiające spełnienie wymagań podstawy programowej, wykaz stosowanych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnej pracy uczniów, propozycje pomocy dydaktycznych oraz czas przewidywany na realizację poszczególnych zadań.

  • Karty pracy ucznia – zaopatrzone w zadania do wypełnienia w trakcie lekcji. W intencji autora zbiór wypełnionych kart pracy może zastąpić zeszyt przedmiotowy.

  • Kartkówki – propozycje ewaluacji danej jednostki lekcyjnej, zawierające dwa zadania sprawdzające otwarte i jedno zamknięte.

  • Sprawdziany – propozycje ewaluacji danego działu, dostępne wraz z kluczem odpowiedzi i kryteriami nauczania.

iiI339Qo6P_d5e104

Materiały metodyczne

Zestaw kart pracy ucznia do klasy 3 gimnazjum

RnKxpIT1NUKWQ1
materiały metodyczne
Źródło: Ryszard Nych, licencja: CC BY 3.0.

Zestaw scenariuszy do klasy 3 gimnazjum

RViVFPixcezkh1
materiały metodyczne
Źródło: Ryszard Nych, licencja: CC BY 3.0.