Programy nauczania i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego

Epodręczniki PO KL

Katalog Zasobów Dodatkowych

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”

Materiały partnerów


Filmy instruktażowe

Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

Zachęcamy Państwa do wykorzystania materiałów metodycznych, tj. konspektów lekcji, kart pracy ucznia oraz kartkówek, sprawdzianów i testów kompetencji.

  • Konspekty lekcji – każdemu z nich przypisano wykaz wymagań z podstawy programowej realizowanych na danej lekcji, cele lekcji oraz (opisany w formie tabelarycznej) przebieg lekcji. Każda z faz lekcji została opisana za pomocą umiejętności szczegółowych, niezbędnych do osiągnięcia celów lekcji. Konspekty zawierają także sekwencje czynności ucznia (i nauczyciela) umożliwiające spełnienie wymagań podstawy programowej, wykaz stosowanych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnej pracy uczniów, propozycje pomocy dydaktycznych oraz czas przewidywany na realizację poszczególnych zadań.

  • Karty pracy ucznia – zaopatrzone w zadania do wypełnienia w trakcie lekcji. W intencji autora zbiór wypełnionych kart pracy może zastąpić zeszyt przedmiotowy.

  • Kartkówki – propozycje ewaluacji danej jednostki lekcyjnej, zawierające dwa zadania sprawdzające otwarte i jedno zamknięte.

  • Sprawdziany – propozycje ewaluacji danego działu, dostępne wraz z kluczem odpowiedzi i kryteriami nauczania.

  • Testy diagnozujące – uzyskane na ich podstawie wyniki („na wejściu” i „na wyjściu”) pozwalają zorientować się, jakie postępy poczynili uczniowie w trakcie całorocznej nauki przedmiotu.

Materiały metodyczne

Rozkład materiału

metodyczne
Source: Marek Czowgan, licencja: CC BY 3.0.

1.7. Co to znaczy być kobietą i mężczyzną?

metodyczne
Source: Zyta Sendecka, licencja: CC BY 3.0.

1.10. Dlaczego widzimy?

metodyczne
Source: Zyta Sendecka, licencja: CC BY 3.0.

1.13. Gramy na gitarze

metodyczne
Source: Zyta Sendecka, licencja: CC BY 3.0.

1.15. Inne zmysły też są ważne

metodyczne
Source: Zyta Sendecka, licencja: CC BY 3.0.

2.5. Pierwsza pomoc

metodyczne
Source: Zyta Sendecka, licencja: CC BY 3.0.

2.6. Jesteś tym, co jesz

metodyczne
Source: Zyta Sendecka, licencja: CC BY 3.0.

Pakiet 30 kartkówek do klasy 5

metodyczne
Source: Zyta sendecka, licencja: CC BY 3.0.

Test po dziale I

metodyczne
Source: Zyta sendecka, licencja: CC BY 3.0.

Test po dziale II

metodyczne
Source: Zyta sendecka, licencja: CC BY 3.0.

Test po dziale III

metodyczne
Source: Zyta sendecka, licencja: CC BY 3.0.

Test po dziale IV

metodyczne
Source: Zyta sendecka, licencja: CC BY 3.0.

Test kompetencji

metodyczne
Source: Brygida BaranowskaZyta sendecka, licencja: CC BY 3.0.