Wróć do informacji o e-podręczniku Ten materiał nie może być udostępniony Wydrukuj

Zachęcamy Państwa do wykorzystania materiałów metodycznych, tj. konspektów lekcji, kart pracy ucznia oraz kartkówek, sprawdzianów i testów kompetencji.

  • Konspekty lekcji – każdemu z nich przypisano wykaz wymagań z podstawy programowej realizowanych na danej lekcji, cele lekcji oraz (opisany w formie tabelarycznej) przebieg lekcji. Każda z faz lekcji została opisana za pomocą umiejętności szczegółowych, niezbędnych do osiągnięcia celów lekcji. Konspekty zawierają także sekwencje czynności ucznia (i nauczyciela) umożliwiające spełnienie wymagań podstawy programowej, wykaz stosowanych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnej pracy uczniów, propozycje pomocy dydaktycznych oraz czas przewidywany na realizację poszczególnych zadań.

  • Karty pracy ucznia – zaopatrzone w zadania do wypełnienia w trakcie lekcji. W intencji autora zbiór wypełnionych kart pracy może zastąpić zeszyt przedmiotowy.

  • Kartkówki – propozycje ewaluacji danej jednostki lekcyjnej, zawierające dwa zadania sprawdzające otwarte i jedno zamknięte.

  • Sprawdziany – propozycje ewaluacji danego działu, dostępne wraz z kluczem odpowiedzi i kryteriami nauczania.

  • Testy diagnozujące – uzyskane na ich podstawie wyniki („na wejściu” i „na wyjściu”) pozwalają zorientować się, jakie postępy poczynili uczniowie w trakcie całorocznej nauki przedmiotu.

i09qM4kg6D_d5e190

Materiały metodyczne

Rozkład materiału

RBAGWQtbL8Dnc1
metodyczne
Źródło: Marek Czowgan, licencja: CC BY 3.0.

1.7. Co to znaczy być kobietą i mężczyzną?

R1OsB1FyUmUjy1
metodyczne
Źródło: Zyta Sendecka, licencja: CC BY 3.0.

1.10. Dlaczego widzimy?

Rx0XnM8UcKkVa1
metodyczne
Źródło: Zyta Sendecka, licencja: CC BY 3.0.

1.13. Gramy na gitarze

RgPgnztksjzU41
metodyczne
Źródło: Zyta Sendecka, licencja: CC BY 3.0.

1.15. Inne zmysły też są ważne

R118U0KFQfTVD1
metodyczne
Źródło: Zyta Sendecka, licencja: CC BY 3.0.

2.5. Pierwsza pomoc

R1Oo1FSay25GM1
metodyczne
Źródło: Zyta Sendecka, licencja: CC BY 3.0.

2.6. Jesteś tym, co jesz

RO3X4Ic2Vs4Ea1
metodyczne
Źródło: Zyta Sendecka, licencja: CC BY 3.0.

Pakiet 30 kartkówek do klasy 5

R1diMrk0FINdE1
metodyczne
Źródło: Zyta sendecka, licencja: CC BY 3.0.

Test po dziale I

R1k8jJ6pfnD4Y1
metodyczne
Źródło: Zyta sendecka, licencja: CC BY 3.0.

Test po dziale II

RHdHnvL4nuc021
metodyczne
Źródło: Zyta sendecka, licencja: CC BY 3.0.

Test po dziale III

R7kuFeQlxfAKQ1
metodyczne
Źródło: Zyta sendecka, licencja: CC BY 3.0.

Test po dziale IV

RKR19ma2jK7uQ1
metodyczne
Źródło: Zyta sendecka, licencja: CC BY 3.0.

Test kompetencji

R1BKhpKQANZmV1
metodyczne
Źródło: Brygida BaranowskaZyta sendecka, licencja: CC BY 3.0.