European Schoolnet będący międzynarodową siecią ministerstw edukacji przygotował ankietę na temat praktyk nauczycieli i wykorzystania technologii edukacyjnych podczas pandemii COVID‑19.

Badanie jest skierowane do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (prowadzących nauczanie dla uczniów w wieku od 3 do 19 lat) i ma na celu zebranie informacji o technologiach edukacyjnych stosowanych przez nauczycieli w czasie pandemii COVID‑19, napotkanych problemach, rozwiązaniach jakie przyjęli, a także zalecenia, którymi chcieliby się podzielić.

Badanie to jest częścią Obserwatorium Scientix, którego celem jest pomoc w opracowywaniu i rozpowszechnianiu różnych projektów z zakresu edukacji naukowej oraz dokumentowanie dobrych praktyk w różnych aspektach edukacji STEM (nauki przyrodnicze, technika, inżynieria i matematyka).

Kwestionariusz,  jest dostępny w 24 językach, w tym języku polskim i został przetłumaczony dzięki Scientix i Fundacji Amgen w ramach projektu Amgen Teach.

Ankieta jest również obsługiwana przez STEM Alliance. Pełna lista ankiet w 24 językach znajduje się tu: http://www.scientix.eu/covid19‑survey

Bezpośredni link do polskiej wersji językowej ankiety znajduje się tu: https://www.surveymonkey.com/r/2HDFNPJ?lang=pl

Zachęcamy do udziału w badaniu.