Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Serce Źródło: licencja: CC 0.
licencja: CC 0
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3

Jaka to miłość? Utwórz odpowiednie przymiotniki. Zapisz je w zeszycie wokół słowa miłość.

 • miłość siostry – ...

 • miłość brata – ...

 • miłość rodziców – ...

 • miłość matki – ...

 • miłość ojca – ...

 • miłość dziecka – ...

Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6

Spośród podanych przymiotników wybierz takie, które tworzą związek frazeologiczny z wyrazem serce. Skorzystaj ze słownika frazeologicznego.

 • anielskie

 • diabelskie

 • dobre

 • straszne

 • pawie

 • gołębie

 • śliskie

 • miękkie

 • bezbarwne

 • złote

 • kamienne

 • lwie

 • kocie

Zapisz utworzone związki frazeologiczne w zeszycie i wytłumacz ustnie ich znaczenie.

Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8

Zapisz w zeszycie, wykorzystując poniższy schemat notatki, jakie symbole można przypisać miłości.

Miłość – znaki szczególne

 • kolor: …

 • bożek: …

 • część ciała: …

 • kwiat: …

 • przedmiot: …

 • ptak: …