Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Jak mnożymy sposobem pisemnym

Animacja
Ćwiczenie 1

Wykonaj mnożenie sposobem pisemnym, wpisując w kratki odpowiednie cyfry.

  1. 423  2 

  2. 321  3 

  3. 4122  3 

  4. 62  4 

Przykład 1

W przypadku mnożenia przez większe liczby jednocyfrowe, zapis nieco się komplikuje.
Pomnóżmy 425 przez 7.

Animacja
Ćwiczenie 2

Wykonaj mnożenie sposobem pisemnym, wpisując w kratki odpowiednie cyfry.

  1. 46  2 

  2. 28  9 

  3. 528  5 

  4. 709  3 

Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4

Na kartkówce z działań pisemnych można było uzyskać maksymalnie 8 punktów. Tabela przedstawia uczniów ze wszystkich klas 4  6, którzy uzyskali daną liczbę punktów.

ILOŚĆ UCZNIÓW

Liczba punktów

Liczba uczniów

Iloczyn

0
13
 
1
13
 
2
27
 
3
34
 
4
22
 
5
45
 
6
76
 
7
58
 
8
32
 

Suma

   

Uzupełnij puste pola tabeli. Jako iloczyn wpisz wynik mnożenia liczby punktów przez liczbę uczniów. Suma to wynik dodawania wszystkich liczb zapisanych powyżej, w danej kolumnie.
Średni wynik punktowy obliczysz, dzieląc łączną liczbę punktów przez liczbę osób piszących tę kartkówkę
Uzupełnij odpowiedzi na pytania.

  1. Ile punktów łącznie uzyskali z tej kartkówki wszyscy piszący ją uczniowie?

  2. Jaki był średni wynik punktowy uzyskany na tej kartkówce?