Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe to cenna umiejętność, którą stosujemy wtedy, gdy nie możemy skorzystać z kalkulatora, a chcemy szybko wykonać obliczenia. Wykorzystamy do tych obliczeń: mnożenie pamięciowe, mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe i dodawanie sposobem pisemnym.

Gdy obliczaliśmy 4  23, mnożyliśmy 4 przez 20 oraz 4 przez 3, a następnie dodawaliśmy otrzymane wyniki.

4  23=4  20 + 4  3=80 + 12=92

Podobnie moglibyśmy obliczyć w pamięci mnożenie większych liczb, np. 12223.

122  23=122  20 + 122  3=2440 + 366=2806

Takie rachunki pamięciowe byłyby jednak trudne. O wiele łatwiej można wykonać działanie 122  23 sposobem pisemnym. Zobacz, jak to zrobić.

Przykład 1
Animacja
Ćwiczenie 1

Wykonaj mnożenie sposobem pisemnym.

 1. 21  1

 2. 23  12 

 3. 44  21 

 4. 133  32 

 5. 213  33 

Przykład 2
Animacja
Ćwiczenie 2

Oblicz.

 1. 69  12

 2. 78  56 

 3. 653  42 

 4. 1285  64 

 5. 38  12341

Wskazówka: pamiętaj, że w mnożeniu można zmieniać kolejność czynników.

Ćwiczenie 3

Mnożenie pisemne przez liczby trzycyfrowe i większe odbywa się według takiego samego schematu, jak mnożenie przez liczby dwucyfrowe. Trzeba tylko trzykrotnie (lub więcej razy) pomnożyć pierwszy czynnik przez liczby jednocyfrowe.

Przykład 3

Aby pomnożyć sposobem pisemnym 1465  237 należy prawidłowo podpisać liczby (odpowiednie rzędy dolnej liczby pod odpowiednimi rzędami liczby górnej), pomnożyć górną liczbę kolejno przez wszystkie cyfry dolnej liczby (zaczynając od rzędu najniższego), a następnie dodać otrzymane wyniki

1465  237=296010
Animacja
Ćwiczenie 4

Oblicz.

 1. 3456  111 

 2. 2113  145 

 3. 12143  215 

 4. 23123  2121 

Przykład 4
Animacja
Przykład 5
Animacja
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6