Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Przykład 1
Animacja
Przykład 2

Mnożąc 426 przez 300 postępujemy podobnie jak w poprzednim przykładzie.

Ćwiczenie 1

Oblicz podobnie jak w Przykładach 12, wpisując odpowiednie liczby w kratki diagramu.

 1. 231  300 

 2. 324 2000

 3. 623  400

 4. 1476 5000

Ważne!

Mnożąc sposobem pisemnym dwa czynniki zakończone zerami postępujemy podobnie, to znaczy.

 • podpisujemy liczby, wysuwając w prawo wszystkie zera obu liczb

 • mnożymy liczby bez zer

 • dopisujemy do wyniku tyle zer, ile jest ich razem w obu czynnikach.

Przykład 3

Spójrz, jak wykonujemy sposobem pisemnym mnożenie 5320  400.

5320  400 = 2 128 000
Ćwiczenie 2

Oblicz podobnie jak w Przykładzie 3., wpisując odpowiednie liczby w kratki diagramu.

 1. 7250  2000

 2. 18500 60

 3. 79500 300

 4. 218000 500

 5. 9630 7000

 6. 80000  4720

(wskazówka: pamiętaj, że w mnożeniu można zmieniać kolejność czynników)

Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5

Czy wiesz, że …?
Przeczytaj ciekawostki i uzupełnij zdania, wpisując brakujące liczby.

 1. Człowiek oddycha przeciętnie 12 razy na minutę. W ciągu godziny człowiek oddycha…razy.

 2. Ludzkie oko mruga przeciętnie 25 razy w ciągu minuty. Podczas oglądania filmu trwającego 200 minut, człowiek mrugnie … razy.

 3. W ciągu doby każdy człowiek traci około 80 włosów. W ciągu roku każdemu człowiekowi wypada około … włosów.

 4. W ciągu dnia przez płuca przechodzi około 90 000 litrów powietrza. W ciągu roku płuca przefiltrują … litrów powietrza.

 5. Serce dorosłego człowieka uderza 37 000 000 razy w ciągu roku. Przez 80 lat serce człowieka uderza … razy.

Ćwiczenie 6

Do pracowni komputerowej zakupiono sprzęt elektroniczny. Oblicz, ile zapłacono za całą dostawę. Uzupełnij tabelkę.

nazwa towaru

Nazwa towaru

Liczba [szt.]

Cena jednostkowa[zł/szt.]

Wartość[zł]

Komputery

20
2750
 

Myszki

60
29
 

Słuchawki

70
164
 

Pendrive

573
40
 

Razem