Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Wzbogacenie fotografii kształtami i tekstem

Programy graficzne zawierają funkcje, które służą do modyfikowania rysunków. Możesz na przykład:

 • wzbogacić rysunek dodatkowymi elementami graficznymi;

 • dodać do rysunku napisy;

 • przesunąć wybrany fragment rysunku w inne miejsce;

 • zmodyfikować zaznaczone fragmenty rysunku;

 • powielić wielokrotnie fragment rysunku;

 • utworzyć kompozycję z kilku rysunków;

 • zmienić kolory rysunku.

W ten sposób można również modyfikować fotografie cyfrowe, o czym dowiesz się później.

Każdy rysunek lub fotografię możesz nie tylko wzbogacić, korzystając z cyfrowych przyborów do rysowania i malowania, ale również uzupełnić różnymi kształtami i tekstem. Funkcje te poznasz, wykonując kolejne przykłady. Nie musisz tego robić dokładnie tak, jak pokazuje podręcznik. Wykorzystaj jednak te narzędzia, które są prezentowane w przykładzie.

Ćwiczenie 1

Dorysuj na zdjęciu kształty dymków, które w następnym ćwiczeniu umożliwią ci wpisanie tekstu rozmowy stworków. Rysunek przedstawia przykładowy efekt wykonanego zadania.

Wykonaj przykład samodzielnie. Jeśli napotkasz problemy, skorzystaj z dodatkowych informacji.

Wskazówka

Aby wzbogacić fotografię kształtami, wykonaj podane czynności.

 1. Otwórz plik Stworki zapisany przez ciebie wcześniej.

 2. Wybierz z Palety Kształtów taki, który ci się najbardziej podoba, na przykład objaśnienie w kształcie chmury.

 3. Rysując kształt, dobierz grubość konturu.

 4. Wybierz biały Kolor wypełnienia.

 5. Umieść kształty w istniejącym obrazie.

Twój rysunek może zostać wzbogacony tekstem. Po uaktywnieniu tej funkcji i kliknięciu w wybrane miejsce rysunku, pojawi się możliwość ustalenia rodzaju, stylu, wielkości i koloru liter. Po ustaleniu cech liter możesz przystąpić do wpisywania tekstu.

Ćwiczenie 2

Zaprojektuj rozmowę stworków pokazanych na zapisanym wcześniej zdjęciu. Efekt twojej pracy może być następujący:

Wykonaj przykład samodzielnie. Jeśli napotkasz problemy, skorzystaj z dodatkowych informacji.

Wskazówka

Aby dodać tekst do grafiki, wykonaj podane czynności.

 1. Wybierz z grupy narzędzia funkcję do wprowadzania tekstu.

 2. Dobierz rodzaj, styl, rozmiar i kolor czcionki.

 3. Ustaw kursor na tle kształtu i rozpocznij wstawianie tekstu do fotografii. Wprowadzony tekst powinien odzwierciedlać miłą rozmowę pomiędzy stworkami.

 4. Zapisz plik na dysku pod nazwą Rozmowa.

Obejrzyj film, aby zobaczyć wykonanie zadania wstawiania tekstu w programie Paint.

Ćwiczenie 3

Otwórz zdjęcie prezentujące różne gatunki zwierząt. Wprowadź wybrane przez ciebie kształty obok każdego zwierzaka, zaprezentowanego na zdjęciu, a następnie wpisz do do każdego kształtu nazwę zwierzaka.

Przesunięcia zaznaczonych fragmentów rysunku

Modyfikacja rysunku często polega na zmianie jedynie jego fragmentu. Zaznaczony fragment możesz przesunąć, przekształcić, np. powiększyć lub pomniejszyć, obrócić lub wykonać jego lustrzane odbicie oraz umieścić go na innym rysunku. Zanim przekształcisz rysunek, zapoznaj się z różnymi sposobami zaznaczania jego fragmentów. Programy graficzne mają wiele możliwości zaznaczania. Te najprostsze umożliwiają zaznaczenie regularnego kształtu, np. prostokąta, inne - dowolnego kształtu. W zaznaczanym fragmencie obrazu możesz pominąć tło, które staje się przezroczyste.

Ćwiczenie 4

Wykonaj to zadanie na dowolnej fotografii. Zaznacz wybrany fragment i przesuń go w inne miejsce. Wykonaj przykład samodzielnie. Jeśli napotkasz problemy, skorzystaj z dodatkowych informacji. Obejrzyj film, przedstawiający operację przesunięcia fragmentu fotografii na przykładzie fotografii z pająkiem.

Wskazówka

Aby przesunąć fragment rysunku, wykonaj podane czynności.

 1. Zaznacz fragment rysunku.

 2. Przy wciśniętym lewym przycisku myszy zaznaczony fragment rysunku przesuń w wybrane miejsce. Musisz jednak pamiętać, że na miejscu przesuniętego fragmentu obrazu, pozostanie kolor tła.

 3. Efekt wykonania operacji przesunięcia fragmentu rysunku może być podobny do przedstawionej ilustracji.

 4. Zapisz zdjęcie pod nazwą Przesunięcie.

Obejrzyj film, pokazujący przesuwanie zaznaczonego fragmentu obrazu w programie Paint.

Ćwiczenie 5

Wykonaj rysunek owoców lub otwórz plik zapisany w zadaniu 16. z rozdziału 1.4.1. Dorysuj talerz i ułóż na nim wszystkie owoce.
Wykonaj przykład samodzielnie. Jeśli napotkasz problemy, skorzystaj z dodatkowych informacji.

Wskazówka

Aby wykonać do ćwiczenie, wykonaj podane czynności.

 1. Wykonaj rysunek owoców lub otwórz plik z narysowanymi wcześniej owocami.

 2. Dorysuj talerz, na którym będą znajdowały się owoce. Jeśli brakuje ci miejsca, przesuń tymczasowo owoce w inne miejsce rysunku.

 3. Zaznacz kolejne owoce z wykorzystaniem opcji Zaznaczania przezroczystego.

 4. Przesuń kolejne owoce na talerz w ten sposób, aby te, które są na wierzchu były przesuwane na końcu.

 5. Zapisz plik pod nazwą Talerz z owocami.

Obejrzyj film pokazujący, w jaki sposób można ułożyć owoce na narysowanym talerzu, wykorzystując program Paint.

Ćwiczenie 6

Metodą przesuwania zawieś bombki na choince.

Ćwiczenie 7

Ułóż puzzle, korzystając z możliwości przesuwania fragmentów rysunku.

Sprawdź umiejętności, wykonując poniższe zadania.

Ćwiczenie 8

Wykorzystując rysunek jesiennych liści, ułóż z nich piękny bukiet. Plik z liśćmi został zapisany w zadaniu 18. w rozdziale 1.4.1.

Ćwiczenie 9

Korzystając z możliwości zaznaczania i przesuwania fragmentów rysunku, odtwórz zdjęcie. Czy wiesz, co przedstawia rozwiązanie tego zadania? Aby je rozwiązać, pobierz plik.

Powielenie fragmentów rysunków

Wśród twoich rysunków na pewno znajdują się takie, na których wielokrotnie powtórzone zostały te same lub bardzo podobne elementy, na przykład motyle lub kwiaty na łące, gwiazdy na niebie, drzewa w lesie, ptaki na tle nieba, czy lampy przy drodze. Taki właśnie powtarzalny element może być zapamiętany, a następnie wielokrotnie powielony i ewentualnie zmodyfikowany.

Ćwiczenie 10

Na rysunku, który należy zmodyfikować, nie ma grzybów. Wykorzystaj grzybek narysowany za pomocą krzywych. Skopiuj go do schowka, a następnie wielokrotnie powiel, zmieniając za każdym razem jego wielkość i kolor. Na obrazku powinno być widocznych było co najmniej 10 grzybów. Przykładowy rysunek wygląda następująco:

Wykonaj przykład samodzielnie. Znajdź w programie funkcje kopiowania i wklejania skopiowanych do schowka fragmentów obrazu. Odszukaj również funkcje, które pozwolą ci zmodyfikować wklejany obraz grzybka. Jeśli napotkasz problemy, skorzystaj z dodatkowych informacji.

Wskazówka

Aby wykonać zadanie, wykonaj podane czynności.

 1. Otwórz, wykonany wcześniej plik Grzybek.

 2. Zaznacz grzybek, wykorzystując funkcję Zaznacz z włączoną opcją Zaznaczanie przezroczyste.

 3. Skopiuj zaznaczony rysunek grzybka, za pomocą polecenia Kopiuj.

 4. Otwórz plik Las, wykonany wcześniej.

 5. Wstaw zapamiętany rysunek grzybka do rysunku lasu, za pomocą polecenia Wklej.

  Efekt zastosowania polecenia wklej

 6. Zmień wymiary i kształt grzybka, tak aby pasował do reszty rysunku. Przesuń wstawiony rysunek w wybrane miejsce. Wykonując operację na wklejonym fragmencie rysunku, uważaj, aby nie zlikwidować zaznaczenia (prostokąt narysowany przerywaną linią wokół fragmentu rysunku).

 7. W znany ci już sposób, pokoloruj grzybek.

 8. Powtarzaj czynności (od punktu 5 do punktu 7), aż do momentu, kiedy na twoim rysunku będzie 10 grzybków. Po zakończeniu tych czynności pokoloruj resztę rysunku.

Ćwiczenie 11

Zmodyfikuj zdjęcie łąki. Umieść na zdjęciu motyla skopiowanego z rysunku. Wklej go kilka razy, zmieniając za każdym razem jego rozmiar i kształt. Aby wykonać zadanie, pobierz fotografię łąki i rysunek motyla.

Tworzenie rysunku z powtarzalnych elementów

Czy pamiętasz rysowane w pierwszej klasie szlaczki? Były tworzone z małych, kolorowych obrazków, które powtarzały się wielokrotnie. Przypatrz się otaczającemu światu: różnym elementom architektonicznym, na przykład posadzkom w kościołach i pałacach, wykończeniu gzymsów i okien, ozdobnym ogrodzeniom i balustradom. Obejrzyj prezentowany w podręczniku pokaz fotografii. Może zainspirują cię do stworzenia ciekawych rysunków.

Czy wiesz, że wzory graficzne, zwane meandrami greckimi, powstały w starożytności i zdobiły budynki i przedmioty codziennego użytku.
Meander to geometryczny ornament w formie poziomego pasa, złożony z powtarzających się elementów zbudowanych z odcinków.

Meander
Ćwiczenie 12

Korzystając z programu graficznego, zaprojektuj własny meander. Jeśli napotkasz podczas wykonywania tego zadania problemy, skorzystaj z dodatkowych informacji.

Wskazówka

Aby wykonać to zadanie, wykonaj podane czynności.

 1. Otwórz nowy rysunek w programie graficznym.

 2. Narysuj, według własnego pomysłu, element graficzny złożony z odcinków prostych.

 3. Zaznacz i skopiuj ten element do schowka.

 4. Wklej zapamiętany obraz i przesuń tak, aby go dołączyć do narysowanego obrazka.

 5. Poprzednią czynność powtórz tyle razy, aż osiągniesz satysfakcjonujący cię efekt.

 6. Wykonany meander zapisz w wybranym folderze.

Przygotowany przez ciebie wzór może stać się elementem zdobiącym obrazki, które wykonasz w przyszłości. W prezentowanym przykładzie kolejne elementy były wstawiane wzdłuż linii prostej.
Ornamenty (elementy zdobnicze) mogą być też tworzone wzdłuż linii krzywej – łuku lub okręgu. Przyjrzyj się wykończeniu portali lub innych łuków w architekturze.

Sprawdź umiejętności, wykonując poniższe zadania.

Ćwiczenie 13

Wykorzystując narysowane wcześniej jesienne liście, zaprojektuj ornament wzdłuż linii prostej. Zapisz go pod nazwą Jesienne liście.

Ćwiczenie 14

Wykorzystując narysowane wcześniej owoce, wykonaj ornament wokół okręgu. Dla ułatwienia zadania narysuj okrąg, aby wokół niego wklejać rysunek zapamiętanego owocu, a później wymaż ten okrąg Gumką.

Ćwiczenie 15

Wykorzystaj wykonane ornamenty do zaprojektowania torby ekologicznej.

W życiu codziennym spotykasz się z wieloma przedmiotami, roślinami, zwierzętami, które można narysować z powtarzalnych, identycznych elementów. Przyjrzyj się motylom, kwiatom, liściom i fasadom budynków. Rozejrzyj się uważnie podczas wycieczki nad jeziorem, lub deszczowej pogody. Zwróć uwagę na pejzaże odbijające się w wodzie. Zobaczysz ciekawy świat, który możesz zapamiętać i utrwalić na rysunku.

Wykorzystując odpowiednie funkcje programu graficznego, wykonaj kilka przykładów. Popatrz na zdjęcie motyla i zwróć uwagę, że jego lewa strona jest lustrzanym odbiciem prawej strony.

Motyl - przykład lustrzanego odbicia
Ćwiczenie 16

Wykorzystaj tę właściwość podczas malowania owada. Możesz na razie uprościć jego wygląd. Wykorzystaj znane ci narzędzia programu graficznego.

Rysunek motyla

Jeśli napotkasz podczas wykonywania tego zadania problemy, skorzystaj z dodatkowych informacji.

Wskazówka

Aby wykonać rysunek motyla, wykonaj podane czynności.

 1. Za pomocą kształtu Owalu, wrysuj dwa przecinające się okręgi.

 2. Za pomocą Gumki usuń niepotrzebne fragmenty rysunku.

 3. Połącz pozostałe elementy rysunku według wzoru, tworząc lewą część tułowia. Wykorzystaj do tego celu krzywą.

 4. Wykorzystując różne KształtyPędzel, ozdób skrzydła motyla.

  Rysunek skrzydła motyla

 5. Wolne przestrzenie wypełnij kolorem.

 6. Wykorzystując Lupę, popraw wszystkie niedociągnięcia na rysunku.

  Rysowanie szczegółów

 7. Dorysuj czułki.

  Dorysowywane szczegóły

 8. Po zakończeniu tworzenia lewej strony rysunku motyla, zaznacz wykonany rysunek.

 9. Za pomocą polecenia Kopiuj, skopiuj zaznaczenie do schowka.

 10. Następnie wklej kopię swojego rysunku za pomocą polecenia Wklej.

  Wykorzystanie narzędzi kopiuj oraz wklej

 11. Wykorzystując zaznaczenie i wywołując polecenie Obróć /Przerzuć w poziomie, otrzymasz lustrzane odbicie kopii wykonanego rysunku.

 12. Za pomocą myszy przesuń skopiowany rysunek, dopasowując go do pierwotnego wzoru. Wypełnij kolorem tułów motyla.

 13. Przyjrzyj się swojemu dziełu. Jeśli trzeba, dokonaj niezbędnych poprawek i zapisz rysunek pod nazwą Motyl.

Witraże

Budowle architektoniczne posiadają wiele ciekawych rozwiązań złożonych z powtarzalnych elementów. Są wśród nich witraże, ornamenty, różne rozwiązania konstrukcyjne. Przypatrz się budynkom, obok których przechodzisz w drodze do szkoły. Przyjrzyj się również prezentowanym w podręczniku witrażom.
Witraż może być wypełnieniem okna. Wykonany jest z kawałków kolorowego szkła umieszczonych w ołowianych ramkach.
Rozeta to okrągłe okno witrażowe, przypominające kształtem rozwiniętą różę.

Ćwiczenie 17

Zaprojektuj witraż z powtarzających się elementów.

Jeśli napotkasz podczas wykonywania tego zadania problemy, skorzystaj z dodatkowych informacji.

Wskazówka
 1. Narysuj okrąg i podziel go na cztery równe części. W praktyce łatwiej narysować dwie linie przecinające się – jedną poziomą, drugą pionową – a następnie narysować na nich okrąg. Linie wystające poza okrąg wyczyść gumką.

 2. W jednej z części zaprojektuj kolorowy rysunek, wykorzystując Kształty, Linie, PędzelWypełnienie kolorem.

  Wykonana ćwiartka rysunku

 3. Zaznacz pomalowaną część koła i skopiuj rysunek do schowka.

 4. Wklej zapamiętany rysunek, a następnie wykonaj jego lustrzane odbicie za pomocą polecenia Przerzuć w poziomie.

 5. Przesuń rysunek myszą do niewypełnionej części koła.

  Zastosowanie narzędzi kopiuj i wklej

 6. Analogicznie zaznacz górną część wypełnionego koła.

 7. Skopiuj go do schowka.

 8. Wklej kopię zapamiętanego rysunku i przekształć, wykorzystując polecenie Przerzuć w pionie.

  Kolejne powielenie przygotowanych elementów graficznych

 9. Przesuń wklejony i przekształcony rysunek, tak aby powstała rozeta.

 10. Rysunek zapisz pod nazwą Rozeta.

Sprawdź umiejętności, wykonując poniższe zadania.

Ćwiczenie 18

W interaktywnej zabawie wybierz wzór i ułóż z niego ornament. Zwróć uwagę na dobór takich parametrów, jak liczba elementów, przemieszczenie i obrót elementu.

Ćwiczenie 19

Dopasuj obrazki do podpisów czynności.

Ćwiczenie 20

W wybranym programie graficznym namaluj biedronkę, pamiętając, że jej prawa strona jest odbiciem lustrzanym lewej strony. Możesz wzorować się na zamieszczonej w podręczniku fotografii.

Biedronka
Ćwiczenie 21

Korzystając z możliwości kopiowania i przekształcania fragmentów obrazu, narysuj czterolistną koniczynę.

Ćwiczenie 22

Zaprojektuj graficzny wzór na płytce ceramicznej. Na fotografii możesz zobaczyć efekt połączenia takich płytek na ścianie budynku.

Zapamiętaj!

Wykonane wcześniej rysunki możesz zmieniać, dodając do nich nowe elementy graficzne lub napisy. Dzięki możliwości zaznaczania fragmentów rysunku możesz nie tylkoprzesuwać je, obracać i zniekształcać, ale również - zapamiętując je w schowku - wielokrotnie powielać, przekształcać i powtórnie kolorować, projektując ciekawe kompozycje graficzne.