Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
RbX5PZy10ZRWm1
Źródło: Ewa Dobrzyńska, licencja: CC BY 3.0.

Wiesz już, jakie jest położenie naszego kraju na mapie Europy i potrafisz wskazać państwa z nami sąsiadujące. Rozpoznaj je dokładniej i wykonaj następujący projekt. Zadania tego nie musisz robić sam. Najlepiej wykonywać go w zespole dwu lub trzyosobowym. Każdy z Was będzie mógł odgrywać w nim określoną rolę. Zobacz, jakie wyzwanie czeka Twoją grupę. Efektem będzie prezentacja, ale zanim ona powstanie należy przygotować do niej informacje, ilustracje, a także wykresy.

iiRuP3WnaT_d5e114

W celu zaprojektowania prezentacji o państwach sąsiadujących z Polską, wykonaj następujące czynności:

 1. Wyślij informację do swojego nauczyciela na temat podziału ról w zespole przygotowującym projekt. W liście zamieść również harmonogram działań zespołu.

 2. Wyszukaj w zasobach sieci InternetiiRuP3WnaT_d277e161Wyszukaj w zasobach sieci Internet informacje na temat państw sąsiadujących z Polską. W wolnych zasobach odszukaj fotografie obiektów charakterystycznych dla każdego z państw oraz informacje na ich temat, między innymi: powierzchnia, liczba ludności, długość granicy z Polską.

 3. W programie graficznym:

 4. przygotuj rysunki flag, następnie je pokolorujiiRuP3WnaT_d277e167przygotuj rysunki flag, następnie je pokoloruj. Zapisz je w formacie PNG.

 5. przygotuj rysunek przedstawiający mapę części Europy obejmującą Polskę i kraje z nią sąsiadujące.

 6. przygotuj wybrane zdjęcia do umieszczenia w prezentacji, tzn. dostosuj rozmiar, skadruj zgodnie z zasadami kompozycji, popraw kontrast, jasność i kolory, a także wyróżnij najważniejsze szczegóły tych zdjęć.

 7. W arkuszu kalkulacyjnym

 8. wykonaj zestawienieiiRuP3WnaT_d277e197wykonaj zestawienie państw sąsiadujących z Polską oraz podaj długość granicy z Polską, powierzchnię i liczbę ludności.

 9. w kolejnej kolumnie oblicz gęstość zaludnienia każdego z państw.

 10. sformatuj tabelę zawierającą powyższe informacje

 11. posortuj dane w tabeli według długości granicy od największej do najmniejszej wartości

 12. wykonaj wykres ukazujący długości granic z poszczególnymi sąsiadami. Dobierz samodzielnie typ wykresu.

 13. Przygotuj prezentację multimedialnąiiRuP3WnaT_d277e173Przygotuj prezentację multimedialną przedstawiającą państwa sąsiadujące z Polską
  W  programie do tworzenia prezentacji:

 14. Zaprojektuj strukturę prezentacji

 15. Na początku prezentacji umieść narysowaną mapę części Europy obejmującą Polskę i państwa z nią sąsiadujące, jako tło slajdu. Na slajdzie z mapą umieść w odpowiednich miejscach przygotowane flagi.

 16. Przeznacz po jednym slajdzie na przedstawienie każdego kraju.

 17. Rozmieść wszystkie elementy zachowując zasady dobrze skomponowanego obrazu. Na każdym slajdzie powinna zostać wstawiona, wcześniej przygotowana fotografia z charakterystycznym obiektem, flaga i zwięźle przygotowane informacje. Zastosuj ujednolicone animacje wejścia poszczególnych elementów na slajd.

 18. Zaprojektuj slajd, w którym umieścisz informacje statystyczne i wykonany w arkuszu kalkulacyjnym wykres. Skorzystaj z możliwości kopiowania i wklejania obiektów pomiędzy dokumentami

 19. Wykonaj slajd, na którym umieścisz źródła pozyskanych informacji

 20. Dobierz przejścia slajdówiiRuP3WnaT_d277e186przejścia slajdów

 21. Zapisz prezentację w wybranej lokalizacji na dysku swojego komputera

 22. Przygotuj się do zaprezentowania swojej pracy. Przed wystąpieniem, sprawdź, czy wszystkie potrzebne urządzenia zostały podłączone do komputera.

 23. Skopiuj plik z prezentacją do wirtualnego dysku. Wcześniej uzgodnij z nauczycielem wybór tego dysku. Udostępnij go swojemu nauczycielowi.

iiRuP3WnaT_d5e215

Do wykonania projektu potrzebujesz:

 • stanowisko komputerowe wyposażone w:

  1. program do obróbki grafiki rastrowej,

  2. arkusz kalkulacyjny,

  3. program do tworzenia prezentacji multimedialnych,

  4. podłączenie do sieci Internet dające możliwość wyszukiwania informacji w zasobach internetowych.

iiRuP3WnaT_d5e260

Wykonanie projektu przyczyni się do doskonalenia twoich umiejętności w zakresie:

 • wyszukiwania informacji w zasobach internetowych,

 • obróbki graficznej fotografii, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany rozmiaru obrazu, kadrowania, modyfikacji kontrastu, jasności i balansu kolorów oraz wyróżniania fragmentów zdjęć,

 • wykonywania rysunków za pomocą programu graficznego

 • stosowania zasad kompozycji obrazu,

 • projektowania tabel w arkuszu kalkulacyjnym i wypełniania ich danymi,

 • projektowania prostych formuł w arkuszu kalkulacyjnym,

 • sortowania danych w arkuszu kalkulacyjnym,

 • tworzenia wykresu,

 • zaprojektowania struktury prezentacji i wypełnienie jej niezbędnymi obiektami (tekstem i grafiką),

 • zaprojektowania animacji obiektów prezentacji,

 • zaprojektowania przejść slajdów,

 • prezentowania własnej pracy,

 • korzystania z wirtualnego dysku i udostępniania na nim danych.

iiRuP3WnaT_d277e161
iiRuP3WnaT_d277e167
iiRuP3WnaT_d277e173
iiRuP3WnaT_d277e186
iiRuP3WnaT_d277e197