Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Chowanego Źródło: Petr & Bara Ruzicka, licencja: CC BY-SA 2.0.
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Zapamiętaj!

W słowniku języka polskiego znajdziesz zaimki w formie podstawowej, czyli w mianowniku (jeśli odmieniają się przez przypadki), w rodzaju męskim (jeśli odmieniają się przez rodzaje) i w liczbie pojedynczej (jeśli odmieniają się przez liczby).

Formy tobie, ci, ciebie, cię, tobą itd. to formy utworzone od zaimka ty.

Formy moimi, moje, mojego, moich, mojej itd. to formy utworzone od zaimka mój.

Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7

Tutaj lub w zeszycie napisz krótkie opowiadanie o zamorskiej przygodzie. Jeśli trzeba, zastąp zaimkami powtarzające się słowa. Sprawdź, jakie zaimki wystąpiły w twoim tekście.