Aktualności

Kształcenie na odległość

Programy nauczania i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego

Epodręczniki PO KL

Katalog Zasobów Dodatkowych

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”


Wsparcie użytkownika

Filmy instruktażowe i instrukcje

Poradnik dla użytkownika

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami

Filmy instruktażowe i instrukcje
Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
R1bJ23xP5JAhv11
55 Okładka Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
Ćwiczenie 1

Obejrzyj film i przypomnij sobie zasady pisowni cząstki „nie” z różnymi częściami mowy.

RjQVOXfuoLFEh
Razem czy osobno? O pisowni z „nie” Razem czy osobno? O pisowni z „nie” Źródło: Scholaris.pl.
Ćwiczenie 2

Przygotujcie planszę ilustrującą odpowiednie reguły. Możecie wykorzystać poniższe informacje, ale dopisz własne przykłady.

Nie piszemy razem:
z rzeczownikami, z przymiotnikami w stopniu równym, z przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym.

Nie piszemy osobno:
z czasownikami, z przysłówkami nieodprzymiotnikowymi, z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym, z przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu wyższym i najwyższym, z liczebnikami, z zaimkami i z pozostałymi częściami mowy nieodmiennymi.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 3

Wypisz ze słownika ortograficznego po pięć przykładów rzeczowników, przymiotników i przysłówków odprzymiotnikowych z „nie”.

RZVCzcLPqspow1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 4
Rb7CIvSbn5Cnz1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 5
RZQbvehI7H2oy1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 6
RjcRUg6tCq5301
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 7
R11FlHJG4kHFz1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8

Który tytuł w sporządzonym przez ciebie spisie nie pasuje do pozostałych? Wyjaśnij dlaczego. Swoją odpowiedź zapisz tutaj lub w zeszycie.

Podpowiedź: Zwróć uwagę na pisownię wyrazów z „nie”.

uzupełnij treść
Zgłoś problem