Aktualności

Kształcenie na odległość

Programy nauczania i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego

Epodręczniki PO KL

Katalog Zasobów Dodatkowych

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”

Materiały partnerów


Filmy instruktażowe i instrukcje

Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
RYm1PA2FGF7I111
nos Źródło: licencja: CC 0.
licencja: CC 0

Kiedy przy wymawianiu głoski powietrze z płuc wydostaje się tylko przez jamę ustną, powstają głoski ustne. Kiedy powietrze przepływa przez jamę ustną i nosową, powstają głoski nosowe.

W języku polskim jest sześć głosek nosowych: ą, ę, m, m’, n, ń.

RiPtST55y6Hp411
Ćwiczenie 1

Zatkaj nos i spróbuj wymówić podane głoski: m, b, s, n, k, ń. Które głoski trudniej było wymówić?

1
Ćwiczenie 2
R1SMn8UPRO50T1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3

Podzielcie się na grupy i zagrajcie w kilkuosobowych zespołach w „państwa, miasta”.
Zasady gry:
W grze biorą udział trzy, cztery osoby. Potrzebne będą: kartka, coś do pisania, ewentualnie atlas przyrodniczy lub encyklopedia. Gra się tak: każdy uczestnik ma za zadanie wyszukać słowa z różnych dziedzin, rozpoczynające się na zadaną literę. Należy przerysować podaną tabelkę do zeszytu i na znak dany przez szefa grupy wypełnić ją poprawnie, zapisując wyrazy wielką literą.

Wpisywanie słów kończy się, gdy ktoś wpisze odpowiednie wyrazy do wszystkich kolumn tabelki i głośno to oznajmi lub gdy wszyscy gracze ustalą, że już nic więcej nie mogą wymyślić.

Punkty otrzymuje się za każdą właściwą i poprawnie zapisaną odpowiedź. Wątpliwości rozstrzyga się na podstawie atlasu lub encyklopedii.

  • 10 pkt – jeśli nikt nie udzielił takiej samej odpowiedzi,

  • 5 pkt – jeśli ktoś inny odpowiedział tak samo,

  • 0 pkt – brak odpowiedzi lub odpowiedź z błędem w zapisie.

Zwycięża ten, kto zbierze najwięcej punktów.

Zaczynamy! Przypomnijcie sobie lub znajdźcie w encyklopedii nazwy własne zaczynające się na: m, n i zanotujcie je w przerysowanej do zeszytu tabeli.

Imię

Nazwisko

Państwo

Miasto

Rzeka

Planeta

M

N

Podliczcie punkty. Porównajcie wyniki w grupach.
Kto zdobył najwięcej punktów w zespole? Kto w klasie? Gratulacje dla zwycięzcy!
A teraz druga runda.

Ćwiczenie 4

Wymyślcie i zanotujcie nazwy pospolite zawierające litery: ą, ę.

Zwierzę

Roślina

Przedmiot

Część ciała

Kolor

Pojazd

ą

ę

Podliczcie punkty. Porównajcie wyniki w grupach.
Kto zdobył najwięcej punktów w zespole? Kto w klasie? Gratulacje dla zwycięzcy!

Ćwiczenie 5
R1ZbsIyUsdQE01
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
R1FImhB3QwpYo1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
RFMZcGd78dtzR1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
RoCFlILhCtJ2F1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1XVoaCS5zvKm11
Ćwiczenie 9

Wypisz z poniższych ciągów wyrazowych słowa obcego pochodzenia z -om-, -on-, -em-, -en-.

  1. temperówkakomputercentymetrkomplementlontklombsenskoncert

  2. patentplombarentasondalegendaprezentelementkontopontonfundament

  3. centralakonferencjacementdentystapensjalamentstempelstonkaatrament

uzupełnij treść
Ćwiczenie 10
R1Fnqj5sSCHJ211
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Zgłoś problem