Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Potęg o wykładniku całkowitym używamy do zapisywania liczb bardzo małych lub bardzo dużych. Stosujemy wtedy notację wykładniczą, np.:

 • 6,021023 mol-1 to liczba Avogadro oznaczająca liczbę cząsteczek materii znajdujących się w jednym molu tej materii,

 • 3108 m/s to prędkość światła,

 • 1,66 · 10-27 kg to masa pojedynczego atomu węgla,

 • 3,84108 m to średnia odległość Księżyca od Ziemi.

Ważne!

Liczba zapisana w notacji wykładniczej ma postać a10k, gdzie 1a<10 oraz k jest liczbą całkowitą.

Ćwiczenie 1

Podaj liczbę, używając notacji wykładniczej.

 1. 3 m=cm

 2. 45 m=cm

 3. 0,32 m=cm

 4. 5 kg=g

 5. 76 kg=dag

 6. 0,02 kg=g

Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4

Oblicz wartość wyrażenia i zapisz ją w notacji wykładniczej.

 1. 9103(3  104)

 2. 0,4 1,8  1052  102

 3. 6  105 1.2 1030,002 104

Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6

0,027105 to

Ćwiczenie 7

Jeżeli a=2,7106, a b=0,03 102, to ab wynosi

Ćwiczenie 8

Objętość sześcianu o boku 5 103 dm, to

Ćwiczenie 9

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11

Podaj liczbę, używając notacji wykładniczej.

 1. 25 cm=m

 2. 4 mm=cm

 3. 0,56 m=km

 4. 5 g=kg

 5. 0,8 g=dag

 6. 0,03 kg=t

Ćwiczenie 12
Ćwiczenie 13
Ćwiczenie 14
 1. Wiedząc, że promień Słońca wynosi około 7105, promień Jowisza wynosi około 7104, oblicz, ile razy promień Jowisza jest mniejszy od promienia Słońca.

 2. Wiedząc, że promień Słońca wynosi około 7105, promień Marsa wynosi około 3,5103, oblicz, ile razy promień Słońca jest większy od promienia Marsa.

Ćwiczenie 15

Jaka jest różnica objętości buteleczek soku o pojemnościach 500 ml310-1 dm3 ?