RVOWKO3dWU05i

Nowe funkcjonalności platformy

Na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej zostały uruchomione nowe funkcjonalności – możliwość tworzenia wideokonferencji przy użyciu zewnętrznych narzędzi oraz umieszczanie linków do spotkań w kalendarzu.

Po zalogowaniu na konto nauczyciela odnajdziemy w menu ikonę wideokonferencje, która prowadzi do wyboru narzędzia – systemu konferencyjnego (np. Microsoft Teams, Zoom). Po stworzeniu wideokonferencji w wybranym narzędziu, uczniowie uzyskują do niej dostęp za pośrednictwem kalendarza na swoim profilu. Widok kalendarza jest taki sam − zarówno na koncie nauczyciela jak i ucznia, jednak tworzenie wideokonferencji jest zarezerwowane dla nauczyciela.

Na platformie epodreczniki.pl w menu bocznym można znaleźć zakładkę Informacje o aktualizacjach. Są tam zamieszczane krótkie opisy nowo wdrożonych funkcjonalności wraz z linkiem do instrukcji.