Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Wrocławskie krasnale Syzyfki Wrocławskie krasnale Syzyfki Źródło: domena publiczna.
Wrocławskie krasnale Syzyfki
domena publiczna
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Tutaj lub w zeszycie zapisz pytania, na jakie odpowiadają wyrazy zaznaczone w poprzednim ćwiczeniu.

licencja: CC 0
Ćwiczenie 3

Rozwiń podane zdania okolicznikami i zapisz je tutaj lub w zeszycie.

(kiedy?) pojadę (dokąd?) (po co?)

(gdzie?) (gdzie?) żyła piękna królewna.

(kiedy?) krasnoludki mieszkały (gdzie?)

Chodzę (kiedy?) (którędy?) (dokąd?)

Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6

Ułóż zdania, w których związki wyrazowe z poprzedniego ćwiczenia zastąpisz okolicznikiem w formie przysłówka.