Udostępnij materiał

Jakie jest dziś naturalne środowisko komunikacyjne dzieci i młodzieży? Bez wątpienia Internet. To tu, w sieci, uczniowie szukają informacji, inspiracji, wymieniają się wiadomościami i doświadczeniami. Dlatego stworzyliśmy e‑podręczniki. Są odpowiedzią na potrzeby uczniów i wyzwania nowoczesnej, cyfrowej szkoły.

E‑podręczniki to całe środowisko uczenia się i nauczania. Dają możliwość pracy w zespołach i dopasowują się do indywidualnego stylu nauki. Zasoby dynamicznie se izmieniają. Każdy uczeń i nauczyciel na swoim koncie – profilu może gromadzić własne materiały, dzielić się nimi, tworzyć autorskie wersje podręcznika.

Zamiast papieru?

Czy e‑podręczniki zastąpią tradycyjne, papierowe skrypty? Nie muszą. O ich popularności decyduje uczeń i nauczyciel. Są pomocą dydaktyczną i narzędziem, uzupełnieniem lub alternatywą dla dotychczasowych wydawnictw. Nauczyciel sam decyduje, czy sięgnąć po zadania interaktywne na lekcji, zabrać uczniów w wirtualny spacer po Czarnolesie i Colosseum, wykorzystać zasoby w formule „odwróconej klasy”, zachęcić do interdyscyplinarnego projektu badawczego. Może tylko zajrzy do kompendium wiedzy, słownika definicji. A uczeń w domu sam wyłowi to, co go zaciekawi.

Baw się i ucz

62 e‑podręczniki do 14 przedmiotów i edukacji wczesnoszkolnej, w sumie 5195 lekcji – takie zasoby udostępniamy na naszej platformie. Podzielone są na cztery główne bloki:

 • edukacja wczesnoszkolna (klasy 1‑3)

 • szkoła podstawowa (klasy 4‑6)

 • gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.

Podręcznik dla najmłodszych to niezwykły świat ludzi i Zgrzyciaków, które pomogą dzieciom w zgłębianiu tajemnic, rozwiązywaniu zagadek i zadań.

Starsi uczniowie znajdą e‑podręczniki do języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, przyrody, matematyki, zajęć komputerowych i informatyki, biologii, geografii, fizyki, chemii, edukacji dla bezpieczeństwa. A w nich mnóstwo zadań interaktywnych, krzyżówek, filmików. Wirtualne podróże i eksperymenty.

Bezpłatne, dostępne, interaktywne

E‑podręczniki są całkowicie bezpłatne dla wszystkich. Dostępne z dowolnego miejsca o dowolnej porze, siedem dni w tygodniu. Można wydrukować ich treści w wersji PDF.

Ułatwiają kształcenie umiejętności i budowanie wiedzy uczniów poprzez różnorodne formy aktywności i przekazu, ćwiczenia interaktywne, materiały multimedialne. Dają możliwość tworzenia lekcji interdyscyplinarnych, autorskich nauczycielskich wersji podręcznika, pracy grupowej, kształcenia indywidualnego.

Wszystkie treści wytworzone dla e‑podręczników zostały opublikowane na wolnej licencji Creative Commons. Staramy się ułatwić korzystanie z e‑podręczników dzieciom i nauczycielom niepełnosprawnym, stworzyliśmy dla nich udogodnienia.

Planujemy wzbogacanie zbiorów o kolejne podręczniki, multimedia, rozwijanie treści i funkcjonalności, wprowadzanie nowych technologii. Będziemy się wsłuchiwać w uwagi i krytyki, reagować na potrzeby i propozycje. Modyfikować i unowocześniać, starając się nadążyć za rozwojem technologii i wzrostem oczekiwań najbardziej wymagającego odbiorcy – ucznia.

*”…jeśli założyć, że ideałem stylistycznym jest zawrzeć maksimum treści w minimalnej liczbie słów to jeśli e‑podręcznik (…) ten postulat spełniać będzie to ja zawsze, do końca życia, apologetą e‑podręcznika będę” *
prof. Jan Miodek

Co wyróżnia e‑podręczniki?

 • e‑podręczniki dostępne są bezpłatnie

 • z e‑podręczników można korzystać w dowolnym miejscu 24h/7 dni w tygodniu

 • e‑podręczniki to kompleksowy zbiór otwartych zasobów edukacyjnych zgodnych z podstawą programową przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli od klasy 1 szkoły podstawowej do klasy 3 szkoły ponadgimnazjalnej

 • e‑podręczniki są narzędziem pozwalającym na budowanie wiedzy oraz umiejętności uczniów poprzez zastosowanie w nich przekazu treści opartego o różnorodne, multimedialne formy przekazu

 • e‑podręczniki udostępniane będą na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e‑podręcznika przez nauczycieli i uczniów w bezpieczny sposób bez naruszenia własności intelektualnej jak również na przetwarzanie treści zawartych w e‑podręcznikach np. do tworzenia własnych autorskich wersji e‑podręczników czy materiałów dydaktycznych przez nauczycieli

 • e‑podręczniki dostępne są z poziomu różnych typów urządzeń komputera, laptopa, tabletu, smartfona, tablicy interaktywnej

 • e‑Podręczniki dostosowane są do standardu WCAG 2.0 na poziomie podstawowym, co pozwala na korzystanie z e‑podręczników uczniom w dysfunkcjami

 • e‑Podręczniki mogą być integrowane z innymi środowiskami dziennikami elektronicznymi, platformami e‑learning, blogami , stronami www etc, co pozwala na wykorzystanie e‑podręczników w dowolny sposób z uwzględnieniem dowolnych form i metod pracy z uczniem