Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1

Rozejrzyj się wokół i zapisz tutaj lub w zeszycie jak najwięcej nazw: osób, przedmiotów, zwierząt, roślin, zjawisk przyrody itp., które dostrzegasz. Możesz także zanotować uczucia lub emocje, które odczuwasz w tej chwili.

Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8

Od podanych rzeczowników utwórzcie jak najwięcej innych, zmieniając każdorazowo tylko jedną literę w poprzednim wyrazie. Wygrywa grupa, która znajdzie najwięcej wyrazów odpowiadających na pytania kto?co?.

Wzór: lis – los, las, pas, bas, bak, hak, huk

  • rak

  • rosa

Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12