Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Przykład 1
Rz0QUnueQhBuf1
Animacja
Przykład 2
RqNKbmiiznWxa1
Animacja
Przykład 3

Grupa znajomych zaplanowała we wrześniu wyjazd na grzybobranie. Ile kilogramów świeżych borowików szlachetnych (prawdziwków) powinni zebrać grzybiarze, aby po ususzeniu otrzymać 2 kg grzybów? Podczas rozwiązania wykorzystaj informację, że borowik szlachetny po ususzeniu utraci 92% swojej masy.

R10bjwb57kWV71
Animacja
iffgS83QlQ_d5e654
classicmobile
Ćwiczenie 1

Miesięczna pensja pani Nowickiej stanowi 35% miesięcznej pensji pani Lotkowskiej. Kwartalnie pani Lotkowska zarabia 60 000 zł. Ile wynosi miesięczna pensja pani Nowickiej?

R5qtQvNZq1dAp
static
classicmobile
Ćwiczenie 2

Do beczki ogrodowej wlano 80 litrów wody, co stanowi 64% jej pojemności. Jaką pojemność ma ta beczka?

R5xyGiggJpUmh
static
classicmobile
Ćwiczenie 3

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RIfOikpeMWXuq
static
A
Ćwiczenie 4

Na początku lekcji fizyki 4 uczniów klasy pierwszej zgłosiło nauczycielowi, że nie odrobiło pracy domowej. Ilu uczniów liczy ta klasa, jeżeli te osoby stanowią jej 16%?

A
Ćwiczenie 5

W sklepie z odzieżą damską liczba sukienek wieczorowych stanowi 35% liczby wszystkich sukienek. Ile wszystkich sukienek jest w tym sklepie, jeżeli sukienek wieczorowych jest 63?

A
Ćwiczenie 6

Tradycją pewnej szkoły jest to, że wszyscy jej uczniowie uczestniczą w wyjściu do kina w dniu 1 czerwca. Ile jest miejsc w tym kinie, jeżeli 360 uczniów tej szkoły wypełniło salę kinową w 80%?

A
Ćwiczenie 7

Na parkingu samochodowym miejsca uprzywilejowane stanowią 14% liczby wszystkich miejsc parkingowych. Ile miejsc parkingowych znajduje się na tym parkingu, jeżeli miejsc uprzywilejowanych jest 322.

B
Ćwiczenie 8

Firma budowlana ustaliła, że przed rozpoczęciem prac remontowych pobiera od zleceniodawcy 15% zaliczkę wliczaną do całkowitego rozliczenia po zakończeniu prac.

 1. Jaki jest całkowity koszt remontu, jeżeli zaliczka wynosi 2 475 zł?

 2. Jaką kwotę zleceniodawca będzie musiał dopłacić po zakończeniu remontu?

 3. Jaką kwotę musiałby zapłacić zleceniodawca, gdyby kwota zaliczki nie była wliczana do ogólnego rozliczenia?

A
Ćwiczenie 9

Cukier stanowi 12,3% masy bananów. W ilu kilogramach bananów znajduje się 0,5 kg cukru? Wynik zaokrąglij do pełnych kilogramów.

B
Ćwiczenie 10

Pani Anna podczas zakupów wydała 95% kwoty, którą na nie przeznaczyła i zostało jej jeszcze 12,5 zł. Jaką kwotę pani Anna przeznaczyła na zakupy?

B
Ćwiczenie 11

Asia i Basia wybrały się na zakupy do sklepu odzieżowego. Asia dzięki obniżce ceny spodni o 60% zaoszczędziła 156 zł. Natomiast Basia kupiła bluzkę na 40% wyprzedaży, za którą zapłaciła 147 zł.

 1. Która z dziewczynek więcej zaoszczędziła na zakupach?

 2. Ile złotych dziewczynki zapłaciły za swoje ubrania?

 3. Ile złotych dziewczynki zapłaciłyby za zakupy, gdyby nie było wyprzedaży?

B
Ćwiczenie 12

Podczas pierwszego etapu rajdu samochodowego kierowca pokonał 86% swojej trasy. Do przejechania pozostało mu jeszcze 42,7 km. Jaka jest długość trasy, którą kierowca już pokonał?

iffgS83QlQ_d5e987
B
Ćwiczenie 13

Pan Piotr otrzymał 240 zł podwyżki, co stanowi 15% jego dotychczasowego wynagrodzenia. Ile wynosi jego nowa pensja?

B
Ćwiczenie 14

W klasyfikacji rocznej 12,5% uczniów klasy trzeciej uzyskało średnią ocen większą niż 4,75. Pozostała część klasy, którą stanowi 21 uczniów, uzyskała dobre wyniki w nauce, ponieważ ich średnia była większa niż 4. Ilu uczniów klasy trzeciej uzyskało średnią ocen większą niż 4,75 na koniec roku szkolnego?

B
Ćwiczenie 15

Cena zmywarki w styczniu została obniżona o 5%. W sezonie letnim, z powodu niskiej sprzedaży, cenę ponownie obniżono – tym razem o 10%. Po dwukrotnej obniżce zmywarkę można było kupić za kwotę 2257,2 zł.

 1. Oblicz cenę zmywarki przed obniżkami.

 2. Oblicz różnicę w cenie zmywarki po każdej obniżce w odniesieniu do jej ceny początkowej.

B
Ćwiczenie 16

Cenę aparatu fotograficznego obniżono o 15%, a następnie podwyższono o 20 zł. Oblicz cenę początkową aparatu fotograficznego, jeżeli jego nowa cena jest równa 2825 zł.

B
Ćwiczenie 17

Wyznacz wartość liczby x, jeżeli

 1. liczba o 15% większa od x jest równa 78,2

 2. liczba o 74% większa od x jest równa 1566

 3. liczba o 46% mniejsza od x jest równa 459

 4. liczba o 24% mniejsza od x jest równa 4180

B
Ćwiczenie 18

Podstawę trójkąta równoramiennego zmniejszono o 20%, a wysokość na nią opuszczoną zwiększono o 20%. Pole otrzymanego trójkąta równoramiennego jest mniejsze od pola pierwszego trójkąta o 18 cm2. Oblicz pole każdego z trójkątów równoramiennych.

B
Ćwiczenie 19

Wśród pewnej liczby mieszkańców osiedla przeprowadzono ankietę, która dotyczyła możliwych sposobów spędzania wolnego czasu. Każdy z ankietowanych mógł wybrać tylko jedną odpowiedź. Poniższy diagram przedstawia wyniki ankiety.

R6s1caKPgx8tq1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
 1. Ile osób spędza swój wolny czas, słuchając muzyki, jeżeli 144 osób, spośród ankietowanych, ogląda telewizję?

 2. Ile wszystkich osób brało udział w przeprowadzonej ankiecie?

C
Ćwiczenie 20

W sklepie ogrodniczym zapowiedziano, że 1213 czerwca będzie promocyjna wyprzedaż kwiatów doniczkowych. Pierwszego dnia sprzedano 30% liczby wszystkich kwiatów. Po drugim dniu wyprzedaży do sprzedania zostało tylko 49 sztuk kwiatów, czyli 3313% liczby kwiatów, które nie zostały sprzedane pierwszego dnia.

 1. Ile kwiatów sprzedano drugiego dnia wyprzedaży?

 2. Ile kwiatów sprzedano podczas dwóch dni wyprzedaży?

 3. Ile kwiatów było w sklepie ogrodniczym przed rozpoczęciem sprzedaży promocyjnej?

C
Ćwiczenie 21

W klasie trzeciej pewnego gimnazjum uczniowie uczą się języka angielskiego i hiszpańskiego z podziałem na grupy, które określają poziom zaawansowania znajomości języka. Aż 40% liczby uczniów tej klasy uczęszcza na zajęcia z języków obcych do grup niezaawansowanych. Wśród tych, którzy uczęszczają na zajęcia do grup zaawansowanych, 13 liczby osób uczy się jeszcze języka francuskiego na zajęciach dodatkowych.

 1. Ile osób jest w tej klasie, jeżeli języka francuskiego uczy się 6 uczniów?

 2. Ile osób uczy się w każdej z grup?