Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1

Oblicz pola powierzchni zdjęć przedstawionych na rysunku. Wszystkie wymiary (formaty zdjęć) podane są w centymetrach.

Ćwiczenie 2

Uzupełnij tabelę.

TABELA

Długości boków prostokąta

7 cm
5 cm
 
9 cm
14 cm
8 cm
 
6 cm
6 cm
5 cm

Pole prostokąta

 
45 cm²
48 cm²
   
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6

Pan Jan zakłada trawnik w kształcie prostokąta o wymiarach 10 m 16 m. Ile opakowań trawy musi kupić, jeśli jedno opakowanie wystarcza na obsianie trawą 40 m2 powierzchni?

Ćwiczenie 7

Pan Zygmunt zamierza pomalować białą farbą prostokątny sufit o wymiarach 6 m x 4 m. Ile litrów farby musi kupić, jeśli jeden litr farby wystarcza na pomalowanie 12 m² powierzchni?

Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11

Uzupełnij tabelę.

TABELA

Długość boku kwadratu

Pole kwadratu

7 cm
 
 
25 mm²
3 dm
 
 
16 cm²
13 mm
 
14 m
 
1 cm 6 mm
 
1 dm 8 cm
 
15 cm
 
100 mm
 
 
100 m²
Ćwiczenie 12
Ćwiczenie 13
Ćwiczenie 14
Ćwiczenie 15
Ćwiczenie 16
Ćwiczenie 17
Ćwiczenie 18
Ćwiczenie 19
Ćwiczenie 20
Ćwiczenie 21