Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1

W prostokąty wpisano liczby będące sumą liczb z dwóch prostokątów leżących bezpośrednio pod nimi.
Na przykład

998 = 789 + 209

Uzupełnij brakujące liczby. Obliczenia wykonaj sposobem pisemnym.

Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Już wiesz
Animacja
Już wiesz
Animacja
Ćwiczenie 4

Oblicz, pamiętając o kolejności wykonywania działań. Wykonaj działania pisemne, a następnie uzupełnij drzewka.

 1. 68 · 16 : (160 : 5) 

 2. (125 · 15) : (350 : 14) 

 3. 121 : 11  (135 : 15) 

 4. 450  8 : ( 560 : 14)  

Ćwiczenie 5

Oblicz, pamiętając o kolejności wykonywania działań. Wykonaj w zeszycie działania pisemne, a następnie uzupełnij drzewka.

 1. 165 : 11 + 600 

 2. 1452 + 33  7 

 3. 6699 : 11  (3567  2968) 

 4. 165 : 15 + 34  8 

Ćwiczenie 6

Uzupełnij.

 1. 5329:(560:16) 

 2. 7191:17-(8194-7956) 

 3. 3297+(28316) 

Poznaliśmy już kwadraty i sześciany liczb. Nie obliczaliśmy jednak wartości wyrażeń, w których one występują, np.

52 + 4,6 · 23,(19  32) : 2
Ważne!

Kwadraty i sześciany liczb obliczamy zawsze przed mnożeniem i dzieleniem oraz przed dodawaniem i odejmowaniem. Jeżeli w wyrażeniu występują nawiasy, to działania w nawiasach wykonujemy w pierwszej kolejności.

 • 52 + 4 = 25 + 4 = 29

 • 6 · 23 = 6 · 8 = 48

 • (19  32) : 2 = (19  9) : 2 = 10 : 2 = 5

Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9

Oblicz.

 1. 235  456+765  456

 2. 1245  67-245  67

 3. 89²-89  88+211

 4. 10³ 56-56  30

Ćwiczenie 10

Oblicz.

 1. do liczby 1964 dodaj różnicę liczb 56784989

 2. do liczby 1678 dodaj sumę liczb 4572789

 3. do sumy liczb 15672699 dodaj sumę liczb 24671769

 4. od sumy liczb 37891211 odejmij różnicę liczb 27862470