Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Z historii kalendarza

Animacja

Rok to czas, w którym Ziemia, nasza planeta, okrąża Słońce jeden raz. Trwa to 365 dni i około 6 godzin. Przez tysiące lat utrwalił się podział roku na tygodnie trwające siedem dni. W roku mamy 52 tygodnie i 1 dzień albo 52 tygodnie i 2 dni. W naszej kulturze siódmy dzień tygodnia to niedziela dzień, w którym większość ludzi nie chodzi do pracy i w którym uczniowie nie chodzą do szkoły.

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6

Daty i kwartały

Ważne!

Daty można zapisywać w różny sposób. Zwróć uwagę, kiedy między liczbami wstawiamy kropki, a kiedy nie.

  • 29 czerwca 2015 r. 

  • 29 VI 2015

  • 29. 06. 2015

  • 2015-06-29

Ćwiczenie 7

Zapisz różnymi sposobami

  1. datę swoich urodzin, wypadających w tym roku kalendarzowym

  2. dzisiejszą datę

Ważne!

Miesiące

  • styczeń, luty i marzec tworzą pierwszy kwartał roku,

  • kwiecień, maj i czerwiec zaliczamy do drugiego kwartału,

  • lipiec, sierpień i wrzesień – to kwartał trzeci,

  • ostatni, czwarty kwartał, składa się z miesięcy: październik, listopad, grudzień.

Ćwiczenie 8

Wieki

Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10

Dowiedz się, jak można sprawdzić, czy dany rok jest przestępny.