Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Działalność gospodarcza - od czego zacząć

E‑zasób przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodach: obuwnik, technik obuwnik.

RB4yhiO2Do5cQ1
Film przedstawia rozmowę dwójki znajomych. Dotyczy ona prowadzenia własnego punktu usług naprawy obuwia.
m0f828d32c77bb553_1524809872848_0

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

R9LdTA7pE8ilb1
Animacja prezentuje informacje dotyczące prowadzania działalności gospodarczej w braanży obuwniczej.

Przykładowy dokument CEIDG:

R1DOyJUQYWZvy1
Przykładowy wypełniony dokument do CEIDG.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0f828d32c77bb553_1524810012610_0

Prowadzenia działalności gospodarczej

R1B0oksakrzW11
Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzania działalności gospodarczej w braanży obuwniczej.

Wyciąg PKD dla zawodów związanych z obuwnictwem (obuwnik, technik obuwnik):

R1YBg9NQXxxjH1
Dokument zawiera wyciąg kodów PKD wraz z opisami
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m0f828d32c77bb553_1524810097676_0

Tworzenie analizy SWOT

R1YP6yytoA46H1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0f828d32c77bb553_1524810135062_0

Zakład naprawy obuwia na rynku

R1WZtl3yt09401
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0f828d32c77bb553_1524810160664_0

Plan marketingowy - czyli od czego zacząć

Rp2qpZjJdbZop1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0f828d32c77bb553_1524810241684_0

Wypozażenie zakładu naprawy obuwia

R1ENz7exGW0EQ1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0f828d32c77bb553_1524810361288_0

Zakład naprawy obuwia w świetle prawa

RQzMnoCJH3qt81
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0f828d32c77bb553_1524810773430_0

Zmierz się z fakturą VAT

RbbhkP3Oi0YHq1
Sprawdź czy znacz stawki VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0f828d32c77bb553_1527860743003_0

Opodatkowanie ryczałtem

Przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem składa PIT‑28 - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

RCxwbwK6mjSKl1
Druk PIT-28 czyli ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0f828d32c77bb553_1524810387726_0

Dokumenty ZUS

R1afy3OmMzHKh1
Interaktywna lista dokumentów koniecznych do korespondecji z ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Aktualnie obowiązujące formularze ZUS można odnaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poniżej znajdują się dwa przykładowe.

Formularz ZUS ZUA

RtopmStlOBbBR1
Formularz ZUS ZUA wypełniany jest w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS DRA

RbGzRK6i3qwq41
Formularz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, którą wypełnia płatnik składek rozliczając składki oraz wypłacone w tym samym miesiącu zasiłki chorobowe, rodzinne i pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0f828d32c77bb553_1524811560240_0

Zagraj z PDG

RL9H8TKkRM0571
interaktywna gra
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
R1I88GdeK3Ug81
Krzyżówka
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0f828d32c77bb553_1524813290968_0

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
R100pjEzAjCFo1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
RQO59w8MCnNli1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
RexudVV9J6gtA1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
RqBrrdzewoAj01
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
R141u5FG9oEjD1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
R1Rb5O8y6shNW1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
RizyvkwVFOMXI1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
RXYx8r3FXBSvO1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
R17PD1T8VjYDM1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
RY95LVYVYWqTR1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 11
RKFueayNyR0hc1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0f828d32c77bb553_1524813293660_0

Słownik terminów

amortyzacja
amortyzacja

Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej kwotę 10 000 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

biznesplan
biznesplan

Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury finansowej, marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologiczne przedsiębiorstwa; to zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.

działalność gospodarcza
działalność gospodarcza

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

elastyczność cenowa
elastyczność cenowa

Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe - jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.

karta podatkowa
karta podatkowa

Forma opodatkowania dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych. Karta podatkowa może się okazać najprostszą formą opodatkowania dla zakładu naprawy obuwia. Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Są jednak zoobowiązani do wystawiania faktur i rachunków na życzenie klienta. Wartości stawek karty podatkowej ogłaszane są corocznie przez resort finansów. Ich wysokość zależy od rodzaju działalności gospodarczej, liczby zatrudnianych pracowników i liczby mieszkańców w miejscowości, w której działalność jest prowadzona. Szewc (naprawiający jedynie obuwie) bez pracowników w miejscowości zamieszkałej przez od 5 tys. do 50 tys. mieszkańców zapłaci w 2018 roku miesięcznie 122 zł.

konkurencja
konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.

koszt
koszt

Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

osoba fizyczna
osoba fizyczna

Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do czynności prawnych.

podatek dochodowy
podatek dochodowy

Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

podatek liniowy
podatek liniowy

Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody, a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg, odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno‑gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

przychód
przychód

To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.

rozliczenie ryczałtowe
rozliczenie ryczałtowe

Stawkę podatku dla szewca wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tę metodę można wykorzysta również przy spółkach cywilnych i jawnych.

spółka cywilna
spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

m0f828d32c77bb553_1530335001268_0

Materiały dydaktyczne

RbS2xoGmoiG3A1
Poradnik metodyczny wraz z opisem zawodu (zawodów) oraz przykładowymi scenariuszami lekcji
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.