Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1
Ważne!

Odejmując liczby dziesiętne, w których po przecinku jest tyle samo cyfr, odejmujemy całości od całości, a części dziesiętne od części dziesiętnych, na przykład

Ćwiczenie 2

W tabeli przedstawiono ceny kilku produktów, które można kupić w sklepach Prima i As.

Tabela. Dane

Produkt

Sklep Prima

Sklep As

Zeszyt 60‑kartkowy

4,89 zł
4,78

Gumka

0,99 zł
1,30

Ołówek

1,39 zł
1,29

Długopis

1,79 zł
1,85

Oblicz, ile zaoszczędzimy, jeśli kupimy zeszyt 60 - kartkowy i gumkę w sklepie Prima zamiast w sklepie As.
Uzupełnij.

 1. Sklep Prima: 4,89 zł+0,99 zł=zł

 2. Sklep As: 4,78 zł+1,30 zł=zł

 3. Oszczędność -=

 4. Kupując w sklepie Prima zeszyt i gumkę, zaoszczędzimy … złotych.

Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4

Sznurek długości 5,78 m rozcięto na dwie części.

Jedna z nich ma 1,43 m długości. Druga ma długość

Ćwiczenie 5

Jacek ma 1,72 m wzrostu, a Ola 1,63 m.

O ile Jacek jest wyższy od Oli? Wyraź to w metrach.

Ćwiczenie 6

Kupując jogurt w supermarkecie, zapłacimy 1,19 euro, a w sklepie osiedlowym 1,78 euro.

Jogurt w supermarkecie jest tańszy niż w sklepie osiedlowym

Przykład 1

Dynia waży 4 kg, arbuz 2,15 kg, a melon 1,25 kg. Obliczmy, o ile kilogramów więcej waży

 1. dynia od arbuza

4 kg  2,15 kg = 3 kg 100 dag  2 kg 15 dag = 1 kg 85 dag = 1,85 kg
 1. arbuz od melona

2,15 kg  1,25 kg = 2 kg 15 dag  1 kg 25 dag = 1 kg 115 dag  1 kg 25 dag = 90 dag = 0,90 kg = 0,9 kg

Z powyższych obliczeń wynika, że

 • 4  2,15 = 1,85  15 setnych odejmujemy od 100 setnych, a 2 całości od 3 całości

 • 2,15  1,25 = 0,9 25 setnych odejmujemy od 115 setnych, a 1 całość od 1 całości

Ćwiczenie 7
Animacja

Tabela przedstawia liczby punktów zdobytych przez drużyny z kilku krajów w skokach narciarskich podczas Pucharu Świata.

Tabela. Dane

Skoki narciarskie, Puchar Świata 2013/2014 w Planicy

Miejsce

Kraj

Liczba punktów

1

Austria

1045,6
2

Polska

1007,6
3

Norwegia

1007,3
4

Niemcy

1001,5
5

Słowenia

976,8
6

Japonia

943,1
7

Czechy

938,2
8

Szwajcaria

901,5
Ćwiczenie 8

O ile punktów więcej od drużyny z Niemiec zdobyła w Pucharze Świata drużyna z Polski?

Ćwiczenie 9

O ile mniej punktów zdobyła drużyna ze Słowenii niż drużyna z Austrii?

Ćwiczenie 10

Do trzeciego miejsca na podium zabrakło Niemcom

Ważne!
 • Odejmując od liczby 7,5 liczbę 3,47, można najpierw rozszerzyć liczbę 7,5, dopisując na końcu 0.

7,5-3,47=7,50-3,47=4,03
 • Odejmując od liczby 6,87 liczbę 2,5, można

 1. najpierw rozszerzyć liczbę 2,5, dopisując na końcu 0

6,87-2,5=6,87-2,50=4,37.
 1. odjąć całości od całości i części dziesiętne od części dziesiętnych

6,87-2,5=4,37.
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12
Ćwiczenie 13
Ważne!

Gdy części dziesiętne odjemnika są większe od części dziesiętnych odjemnej, łatwiej jest odjąć liczby sposobem pisemnym.

Animacja.
Ćwiczenie 14
Ćwiczenie 15
Ćwiczenie 16
Ćwiczenie 17
Ćwiczenie 18
Ćwiczenie 19