Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Animacja
Przykład 1
Animacja
Ćwiczenie 1

Oblicz sposobem pisemnym.

 1. 78  64 

 2. 376  125 

 3. 865 -43 

 4. 893  160 

 5. 2589 -1467 

 6. 4204  3103 

Ćwiczenie 2
Przykład 2
Animacja
Przykład 3

Poniżej zamieszczony jest przykład odejmowania z zerami w zapisie odjemnej.
Przyjrzyj się kolejnym etapom odejmowania.

Ćwiczenie 3

Oblicz sposobem pisemnym, wpisując w kartki odpowiednie liczby.

 1. 437  245 

 2. 648  376 

 3. 954  387 

 4. 596  397 

 5. 3090  2701 

 6. 3000  1887 

Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6

Uzupełnij brakujące cyfry.

Ćwiczenie 7

Oblicz sposobem pisemnym.

 1. 10101010-1010101

 2. 100100-9999

 3. 1000000-989898

 4. 800900-111111