Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Ostrosłupy i ich własności

Ludzie od najdawniejszych czasów tworzyli budowle o geometrycznych kształtach. Kiedy szukamy najbardziej znanych przykładów ostrosłupów w architekturze, najczęściej trafiamy na egipskie piramidy. W dawnym Egipcie powstały: Wielka Piramida Cheopsa, Piramida Chefrena i Piramida Mykerinosa oraz kilka mniejszych. Piramida Cheopsa została nawet zaliczona do siedmiu cudów świata.

Podstawą piramidy jest kwadrat, a ściany boczne są jednakowymi równoramiennymi trójkątami.

Powstało wiele budynków i obiektów mających kształt zbliżony do piramid. Nie nazwiemy ich piramidami, ponieważ podstawami nie są kwadraty lecz na przykład: trójkąt, sześciokąt lub inne wielokąty. Jeżeli pozostałe ściany są w kształcie trójkąta, to mówimy, że budynki i obiekty mają kształt ostrosłupa.

Jednym z ciekawszych ostrosłupów jest konstrukcja umieszczona przed budynkiem Muzeum Luwr w Paryżu.

Kształt ostrosłupa mogą mieć dachy domów, kościołów czy zamków.

Ważne!

Ostrosłup to figura przestrzenna, która ma podstawę w kształcie wielokąta, a jej ściany boczne są trójkątami.

Przykład 1

Rysowanie ostrosłupa.

Animacja
Animacja
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 3

Wszystkie krawędzie pewnego ostrosłupa czworokątnego są jednakowej długości, równej 5 cm.
Wskaż poprawne dokończenie zdania.
Suma długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa

Ćwiczenie 4

Wszystkie ściany boczne pewnego ostrosłupa pięciokątnego są jednakowymi trójkątami równoramiennymi o ramionach długości 12 cm. Suma długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa 110 cm. Jaka długość ma krawędź podstawy?

Siatki ostrosłupów

Ćwiczenie 5

Która figury są siatkami ostrosłupów? Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

Siatka ostrosłupa

Animacja 3D pokazuje dwie siatki ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, które składają się w jednakowe ostrosłupy. Ostrosłup zamienia się w drewniany klocek leżący między innymi klockami.

Siatka ostrosłupa

Animacja 3D pokazuje drewniane klocki w kształcie brył. Kreślone są krawędzie jednego klocka – powstaje ostrosłup. Następnie dwa jednakowe ostrosłupy rozkładają się na dwie różne siatki ostrosłupa.
Ćwiczenie 6

Narysuj siatkę ostrosłupa czworokątnego o podstawie kwadratowej, którego wszystkie krawędzie mają długość 3 cm.

Ćwiczenie 7

Narysuj dwie różne siatki ostrosłupa, którego wszystkie ściany są trójkątami równobocznymi o boku długości 2 cm.