Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
R13HGAsWDhgtr1
Adam i Ewa
Lucas Cranach starszy, Adam i Ewa, 1510, olej i tempera na desce,
R1ZZUAOLetcUX11
Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 1

Przyjrzyjcie się dokładnie obrazowi .

Grupa I – Baczny obserwator

 • Jakie momenty z życia Adama i Ewy w raju ukazał malarz?

 • Zatytułujcie kolejne etapy życia Adama i Ewy przedstawione na obrazie.

 • Uporządkujcie je chronologicznie.

Grupa II – Gawędziarski przewodnik

 • Opowiedzcie biblijną historię Adama i Ewy, której etapy zostały ukazane na obrazie Lucasa Cranacha tak, aby zaciekawić osobę oglądającą obraz.

 • Zapiszcie słowa – tutaj lub w zeszytach – które mógłby wypowiadać Pan Bóg w momencie ukazanym na pierwszym planie.

Grupa III – Wnikliwy psycholog

 • Opiszcie postacie znajdujące się na obrazie. Zwróćcie uwagę na ich gesty, postawę ciała, ubiór.

 • Opiszcie, co mogą czuć Adam i Ewa w scenie przedstawionej na pierwszym planie.

 • Wytłumaczcie, dlaczego postacie pierwszych ludzi ukazane przez Lucasa Cranacha są nagie.

Grupa IV – Spostrzegawczy przyrodnik

 • Które z drzew jest drzewem wiadomości dobrego i złego? Opiszcie je.

 • Jakie jeszcze elementy przyrody ożywionej i nieożywionej przedstawił malarz na obrazie? Wymieńcie je.

 • Zastanówcie się, czy wizja raju ukazana przez Lucasa Cranacha jest podobna do waszych wyobrażeń.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 2
RlMUBdLmA12Ld1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3

Określ każdy z zaznaczonych powyżej elementów co najmniej trzema epitetami. Zapisz swoje propozycje tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 4

Zastanów się i zapisz notatkę tutaj lub w zeszycie.

 • Jak myślisz, dlaczego artysta pokazał różne etapy z rajskiego życia Adama i Ewy na jednym obrazie?

 • Jaka scena została przedstawiona na pierwszym planie? Dlaczego?

uzupełnij treść
j0000008HOB5v22_0000001X

Przejaskrawienie

R1YrH3cRTeR4V11
Jabłko Źródło: licencja: CC 0.
licencja: CC 0
Ćwiczenie 5

Przeczytaj zapis scenki z Teatrzyku „Zielona Gęś” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Zwróć uwagę na źródła komizmu w tej scenie.

Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić:

ŻARŁOCZNĄ EWĘ

Występują:
WAŻ, ADAM I EWA

WĄŻ:
(podaje Ewie jabłko na tacy):
Ugryź i daj Adamowi.

ADAM:
(ryczy):
Daj ugryźć! Daj ugryźć!

EWA:
(zjada całe jabłko)

WĄŻ:
(przerażony)
Co teraz będzie?

ADAM:
Niedobrze. Cała Biblia na nic.

Kurtyna

Dg54c5qrm_0000_BIB_001

Ćwiczenie 6

Co by się stało, gdyby pierwszy mężczyzna nie zjadł jabłka? Wymyślcie jak najciekawsze i najzabawniejsze skutki takiego obrotu spraw. Zapiszcie kilka przykładów tutaj lub w zeszytach.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7

W jaki sposób biblijna opowieść została zmieniona w przedstawieniu pt. „Żarłoczna Ewa”? Wskażcie podobieństwa i różnice (zwróćcie uwagę na formę, treść, cechy bohaterów, konsekwencje czynu).

Ćwiczenie 8

Przeczytaj uważnie tekst poboczny w utworze (w nawiasie, pochyłą czcionką). Jakie informacje zostały w nim zawarte? Swoje obserwacje zapisz w formie notatki tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Dla zainteresowanych

W utworach dramatycznych (przeznaczonych do wystawiania na scenie) występują dwa typy tekstów:

 1. główny – rozmowy postaci;

 2. poboczny (didaskalia) – wskazówki autora dotyczące sposobu wystawiania utworu na scenie (miejsca, dekoracji, rekwizytów, gry aktorów, ich zachowań itp.).

Ćwiczenie 9

Napisz opowiadanie pt. „Żarłoczna Ewa” na podstawie utworu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 10

Przygotujcie scenki teatralne pt. „Żarłoczna Ewa”.

 • Skoncentrujcie uwagę na sposobie wypowiadania się postaci, pauzie, postawie ciała, gestach, mimice, wyrazie twarzy.

 • Zorganizujcie elementy dekoracji, kostiumy, rekwizyty, przygotujcie oprawę dźwiękową i oświetlenie.