Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF
R17npBsaCmI2d11
Okładka Źródło: domena publiczna.
domena publiczna
Ćwiczenie 1
R16Lbd13JQcOj
zadanie interaktywne
Źródło: Vincent van Gogh, Pierwsze kroki (wg Milleta), 1890, olej na płótnie.
domena publiczna
Ćwiczenie 2

Opiszcie sytuację przedstawioną na obrazie Vincenta van Gogha „Pierwsze kroki”. Zredagujcie opis tak, by zawierał odpowiedzi na pytania: kto? co? kiedy? gdzie? po co? jak?

Ćwiczenie 3

Opisz obraz „Pierwsze kroki” Vincenta van Goghaj0000008QXB6v21_000tp001Vincenta van Gogha.

Rsx7RnFRqYxca1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 4

Wytłumacz, co dosłownie znaczy sformułowanie „stawiać pierwsze kroki”, a następnie wskaż przykłady użycia tego zwrotu w znaczeniu przenośnym.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 5

Przypomnij sobie sytuację, w której to, czym zajmujesz się na co dzień, robisz po raz pierwszy w życiu. Zaprezentuj swoją historię w formie interaktywnej osi czasu.

R6nqxsXsmMLFw1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 6

Nazwij uczucia, które towarzyszą „stawianiu pierwszych kroków” w różnych dziedzinach.

Ćwiczenie 7

Stwórzcie w grupach własny „żywy obraz”, naśladując postawę ciała namalowanych na obrazie postaci, układ rąk, ustawienie nóg, dystans pomiędzy nimi. Zróbcie zdjęcie i nadajcie tytuł powstałej fotografii.

Ćwiczenie 8

Napisz opowiadanie o przenośnym tytule: „Pierwsze kroki”.

Ćwiczenie 9
R1CtjtohlIUNw1
zadanie interaktywne
j0000008QXB6v21_000tp001