Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
RNl63wfB7ZOSk1

Po co nam posłowie?

Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wstęp

Materiał ten poświęcony jest pracy parlamentarzystek i parlamentarzystów – osób zasiadających w polskim Sejmie i Senacie. ParlamentParlamentParlament jest organem władzy ustawodawczej, która w państwach demokratycznych jest niezależna od władzy wykonawczej i sądowniczej (porównaj na tabeli poniżej).

Polski parlament składa się dwóch odrębnych izb: niższej (Sejmu), gdzie zasiadają posłowie i posłanki oraz izby wyższej (Senatu), gdzie zasiadają senatorowie. Nazwy te mają swoje historyczne uzasadnienie: Senat wywodzi się z Rady Królewskiej, w której zasiadali urzędnicy wyższego szczebla. Do Sejmu posłowie byli wybierani – co miało niższą rangę. W dzisiejszych czasach to Sejm ma większe znaczenie. Parlament Polski składa się z 460 posłów oraz 100 senatorów, a jego siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Wiejskiej.

Wspólne obrady posłów i senatorów nazywane są Zgromadzeniem Narodowym i zwoływane są tylko w ściśle określonych przez konstytucję przypadkach takich jak np. zaprzysiężenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Parlament jest ciałem ustawodawczym, zatem ma wyłączne prawo do stanowienia ustaw, które są podstawowymi aktami prawnymi. Parlament może również ustalać zmiany ustrojowe (np. zmieniając konstytucję), a także powoływać przedstawicieli niektórych urzędów państwowych (np. prezesa Narodowego Banku Polskiego lub Rzecznika Praw Obywatelskich). Ważną funkcją Sejmu jest sprawowanie kontroli nad rządem.

R1Q8AYzQwlF4m1
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R16v28iANKTdB1
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Nauczysz się

zdefiniujesz, kim jest poseł i ustalisz, jak można nim zostać;

scharakteryzujesz obowiązki posła;

opiszesz przywileje oraz obowiązki parlamentarzystów;

rozpoznasz korzyści obywateli z pracy posłów.

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

Po zapoznaniu się z e‑materiałem uczeń:

przedstawia zadania i zasady funkcjonowania polskiego parlamentu;

poznaje historię polskiego parlamentaryzmu;

rozpoznaje kompetencje sejmu i senatu;

analizuje proces powstawania ustawy, działalność komisji zwyczajnych, nadzwyczajnych i śledczych, wypowiedzi posłów;

rozumie istotę władzy ustawodawczej;

wie jak kiedy i jak formowały się parlamenty w innych krajach świata;

wyjaśnia, jak działa władza ustawodawcza w ustrojach autorytarnych i totalitarnych;

zna zasłużonych polskich parlamentarzystów.

m2e49fc75827a458a_1502093859156_0

PO CO NAM POSŁOWIE – audiobook

Rozdziały:

  1. Ja

    k wygląda dzień posła?

  2. Jak wygląda praca posła w terenie?

  3. Jak poseł pomaga obywatelom i jak działa klub poselski?

  4. Czy każdy może zostać posłem?

1
Notatka dla prowadzącego

Notatka dla prowadzącego:

Przed rozpoczęciem pracy z audiobookiem, możesz skorzystać z przygotowanego scenariusza lekcji, który pokazuje, jak włączyć materiały multimedialne w tok lekcji.

Rzm5L6yzuMrec1
W prostokątnym polu znajduje się strzałka skierowana w dół (symbol pobierania pliku) i napis „Pobierz załącznik”. Jest to przycisk pozwalający na wyświetlenie, pobranie i zapisanie pliku zawierającego scenariusz lekcji.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Wskazówka

Materiał, którego za chwilę wysłuchasz, to rozmowy 14‑letniego Tomka z posłami różnych partii. Na lekcji z wiedzy o społeczeństwie Tomek miał za zadanie wybrać się do lokalnych biur poselskich i przeprowadzić krótkie wywiady na temat codziennej pracy polskiego parlamentarzysty. Tomek nie ma zbyt dużej wiedzy o sejmowych realiach – posiada jedynie dość ogólne teoretycznie wiadomości.

Słuchając rozmowy, zwróć uwagę na obowiązki posłów oraz na zadania, którymi się zajmują. Pamiętaj, że poseł to nie tylko członek parlamentu, ale przede wszystkim reprezentant, przedstawiciel obywateli. Jego rolą jest zatem pośredniczyć w sprawowaniu władzy w państwie. Zwróć zatem uwagę na dylematy i wątpliwości, które mogą pojawić się w pracy posła.

RTdiJI0bCPH4km2e49fc75827a458a_1536820992767_01
Na ekranie pokazany jest panel sterowania z aktywnymi klawiszami do odtwarzania zawartości audiobooka. W części górnej części znajdują się trzy klawisze. Pierwszy od lewej „Widok” umożliwia przełączenie między odtwarzaczem dźwiękowym audiobooka oznaczonym jako „Odtwarzacz” na liście wyboru a podglądem treści audiobooka oznaczonym jako „Tekst”. Odtwarzacz dźwiękowy oznaczony jako „Odtwarzacz” przedstawia żółty pasek, na którym podczas odtwarzania pojawia się tekst. Widok „Tekst” prezentuje pełny tekst pojawiający się w nagraniu. Widok „Dynamiczny” stanowi połączenie widoku „Odtwarzacz” i „Tekst". Klawisz środkowy „Książka” umożliwia nawigację po treści audiobooka. Klawisz trzeci od lewej „Więcej” – zawiera informacje o programie. Poniżej oddzielony linią znajduje się panel sterowania odtwarzacza nagrania. Poniżej panelu sterowania znajduje się żółty pasek, na którym w trakcie odtwarzania pokazywany jest tekst nagrania.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Wersja tekstowa z wyróżnieniem pojęć

Po co nam posłowie?

Rozdział 1 
Jak wygląda dzień posła?

Tomek dzwoni do pana posła Piotra Olszówki z partii Prawo i Sprawiedliwość, aby przeprowadzić wywiad.

— Dzień dobry, czy mógłbym zadać kilka pytań dotyczących pana pracy? Co pan robi na rozpoczęcie dnia?

— Zaczynamy od sprawdzenia wiadomości e‑mail. Tą drogą przekazuje się większość informacji. Są to zarówno sprawy od moich wyborców i współpracowników, jak i wiadomości z kierownictwa partii. Następnie kontaktujemy się telefonicznie lub spotykamy się osobiście z pracownikami mojego biura poselskiego i ustalamy najważniejsze sprawy, dzielimy się obowiązkami, a także ustalamy spotkania w kalendarzu. Potem zaś każdy z nas przystępuje do regularnej pracy. Czasami są to spotkania, czasami praca przy komputerze: przygotowania pism, raportów itp.

— Ile czasu dziennie zajmują panu obowiązki związane z wykonywaniem mandatu posła?

— Zazwyczaj nie jest to standardowe 8 godzin, bardzo często wracam do domu późnym wieczorem, bo w ciągu dnia zdarzają się spotkania albo wizyty. Podczas posiedzeń sejmu czas płynie zupełnie innym rytmem: na nogach jestem od rana do wieczora. Niektóre posiedzenia przeciągają się do późnych godzin nocnych. Oczywiście w trakcie posiedzeń są przerwy, lecz najczęściej są to, są one poświęcone kuluarowym rozmowom i ustaleniom.

— Dziękuję za odpowiedź. Chciałbym się jeszcze dowiedzieć, po co w sejmie marszałek? Jakie jest jego zadanie?

— To bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie. Z jednej strony odpowiedzialny jest za organizowanie prac sejmu, z drugiej reprezentuje sejm, czyli musi dbać o jego dobry wizerunek. Marszałek musi być zatem sprawnym organizatorem, ale i sprawnym moderatorem. To on bowiem prowadzi obrady sejmu, które bardzo często bywają burzliwe. Marszałek jest wskazywany przez partię, która posiada większość parlamentarną, ale musi to być osoba, który posiada również autorytet wśród pozostałych posłów. Dodajmy, że jest to bardzo odpowiedzialna funkcja. W przypadkach kryzysowych, w przypadku gdy prezydent nie może pełnić swojej funkcji, to właśnie marszałek go zastępuje. Obok premiera i prezydenta to najważniejsza osoba w państwie.

— Bardzo dziękuję panu za rozmowę.

Rozdział 2 
Jak wygląda praca posła w terenie?

Tomek dzwoni do biura poselskiego Kazimierza Kotowskiego, przedstawiciela partii PSL, aby zapytać, jak wygląda praca posła w terenie.

— Dzień dobry. Szanowny panie, chciałbym zapytać o to, co robi poseł, gdy nie jest na posiedzeniu sejmu w Warszawie?

— Dzień dobry, Kazimierz Kotowski, poseł na sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Odpowiadając na pierwsze pytanie, chciałbym tutaj zaznaczyć, że praca posła w Warszawie to jest tylko pewien element, pewna część. Przechodząc już do meritum samego pytania, które dotyczyło pracy i zajęć, i wypełnienia czasu parlamentarzysty poza pobytem w sejmie i posiedzeniami, to na pewno w zależności ten charakter pracy, intensywność, sposób wypełnienia, realizacja zadań, rodzaj zadań, ilość tych poszczególnych rodzajów działań zależy na pewno od okręgu wyborczego, który reprezentuje poseł. W moim przypadku okręgiem wyborczym było całe województwo nasze.

— Z kim poseł najczęściej spotyka się w terenie? Jak często ma dyżury?

— W moim przypadku praca w terenie, czyli przyjmijmy, że poza dyżurami i pobytem w naszym mieście wojewódzkim, staramy się jeden lub dwa razy w tygodniu być na dyżurach w tych miastach powiatowych, tam gdzie mamy dyżury. Natomiast, to nie wyklucza innych spotkań, które z mieszkańcami poszczególnych miejscowości, bowiem taki przyjąłem sposób rozwiązania tej kwestii, że wykorzystujemy czy korzystamy z wielu innych sytuacji jak uroczystości, na których bywamy w terenie, różnego rodzaju święta, jubileusze, konferencje, spotkania z samorządami czy w samorządach gminnych i powiatowych. Nie ukrywam, że to wynika z tego, że ja mam za sobą praktycznie całą drogę samorządową od 90. roku. Przez trzy szczeble samorządu, więc tutaj na pewno ten kontakt poprzez nasze samorządy, poprzez naszych samorządowców będzie bardziej intensywny, tych spotkań będzie więcej i tutaj tą drogą również staram się w miarę możliwości odpowiadać później czy szukać rozwiązań w tych kwestiach, które są zgłaszane przez poszczególnych rozmówców na spotkaniach czy wizytach w biura poselskich czy władanych tutaj na tych spotkaniach, w których jesteśmy.

— Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozdział 3 
Jak poseł pomaga obywatelom i jak działa klub poselski?

Tym razem Tomek dzwoni do pani Elżbiety Stępień, przedstawicielki partii Nowoczesna.

— Dzień dobry, czy dodzwoniłem się do biura poselskiego? Z kim mam przyjemność rozmawiać?

— Elżbieta Stępień, jestem posłanką z okręgu legnicko‑jeleniogórskiego. Reprezentuje partię Nowoczesna.

— Dzień dobry, interesuje mnie, z jakimi sprawami przychodzą obywatele do biura poselskiego? Jakie problemy są najczęstsze?

— De facto są różne problemy. Tak różne jak różni są ludzie. Najwięcej spraw dotyczy właśnie interpretacji przepisów prawa. Bowiem są dość skomplikowane, a obywatele często proszą o pomoc w zrozumieniu czy też interwencji, gdy mają wrażenie, że zostali niesprawiedliwie potraktowani. Z tego powodu w moim biurze urzęduje prawnik, z którym można te sprawy na bieżąco skonsultować.

— W jaki sposób poseł pomaga obywatelom?

— Z pewnością każdy poseł stara się pomóc swoim obywatelom po to, by właśnie w ten sposób pokazać swoją aktywność poselską. I tak jak już wcześniej powiedziałam – większość spraw kończy się udzieleniem odpowiedniej informacji. Niektóre sprawy są proste, które można rozwiązać od ręki. Niekiedy jednak jest tak, że zagadnienia są bardziej skomplikowane i wymagają dodatkowych analiz. Czasami też obywatele zgłaszają się z prośbą o interwencję. Wówczas staram się im pomóc, a pomoc polega na przygotowaniu pisma do odpowiedniej instytucji, również wyjaśnieniu przyczyn, dla których ktoś ma pewne trudności.

— Bardzo dziękuję za tę wyczerpującą odpowiedź. Do widzenia!

Rozdział 4
Jak poseł pomaga obywatelom i jak działa klub poselski?

Na koniec Tomek postanawia zajrzeć jeszcze biura poselskiego pana Pawła Skuteckiego, przedstawiciela partii Kukiz'15.

— Jak to się stało, że pan został posłem?

— Od wielu lat działałem w różnych organizacjach politycznych i około politycznych, w ruchach społecznych, w tego typu inicjatywach. Kiedy powstał ruch Kukiz'15 stwierdziłem, że spróbuję powalczyć o sejm i udało się.

— Co musiał pan zrobić, by zostać posłem?

— No niestety w obecnej ordynacji wyborczej, jaka funkcjonuje niestety jeszcze w Polsce, każdy kto jest posłem, musi spełnić jeden podstawowy warunek tzn. mieć zaufanie ogólnopolskiego lidera. Dlatego, że tylko ogólnopolskie listy mają szansę na wprowadzenie do sejmu, akurat swoich przedstawicieli. Inaczej jest w senacie, gdzie funkcjonują jednomandatowe okręgi wyborcze. Tam kandydat musi mieć realne, personalne poparcie w swoim okręgu.

— Dlaczego potrzebne są partie w sejmie? Czy nie byłoby lepiej, gdyby posłowie startowali indywidualnie?

— Oczywiście, że byłoby lepiej, dlatego, że indywidualnie w jednomandatowym okręgu wyborczym wybrany poseł odpowiada wyłącznie przed swoimi wyborcami, bo to oni go rozliczają. W obecnym systemie rozlicza posła jego lider, no zazwyczaj partyjny. W obecnej kadencji jesteśmy jedyną organizacją niepartyjną, która jest w sejmie. I ten lider partyjny co cztery lata pokazuje palcem każdemu posłowi jego miejsce w szeregu, co znaczy – albo go umieszcza na liście wyborczej, albo go nie umieszcza, albo go umieszcza na takim miejscu, z którego nie ma szans dostać się do sejmu. Niestety to jest przypadłość tego typu ordynacji, że większość osób głosuje nie na konkretnych kandydatów, a na partie polityczne, na szyldy. I niezależnie od tego jak dobry byłby kandydat, jeżeli znajdzie się gdzieś w środku listy, ma raczej niewielkie szanse na wygraną. Co prawda zdarzają się takie wyjątkowe sytuacje, ale to jest wyjątek.

— Dlaczego partie polityczne zawiązują koalicje?

— Rządzenie jest sztuką kompromisów. Rzadko kiedy się zdarza tak, w obecnej kadencji tak się zdarzyło, że Prawo i Sprawiedliwość ma większość w sejmie, ale to jest pierwszy raz w historii polskiej demokracji powojennej, pookrągłostołowej demokracji. Partie polityczne, ugrupowania, kluby i koła poselskie muszą zawiązywać koalicje, bo inaczej żadna ustawa nie byłaby przegłosowana. Podobnie dzieje się w senacie, gdzie mimo że senatorowie są wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych, większość z nich jest skupiona, zrzeszona, w którymś z klubów senackich, Prawa i Sprawiedliwości lub Platformy Obywatelskiej. Muszą zawierać koalicje, żeby po prostu zdobyć większość i przegłosować jakąś ustawę.

Polecenie 1

Dlaczego bycie marszałkiem sejmu to taka odpowiedzialna funkcja?

Polecenie 2

Zastanów się, w jaki jeszcze sposób poseł może kontaktować się ze swoimi wyborcami?

Polecenie 3

Czy jest jakaś sprawa, z którą mógłbyś sam zgłosić się do posła?

Polecenie 4

Czy w przyszłości chciałbyś być posłem? Uzasadnij swoją odpowiedź.

m2e49fc75827a458a_1536820992767_0
m2e49fc75827a458a_1502093867461_0

Podsumowanie

Istnienie parlamentuParlamentparlamentu jest jedną z głównych cech państw demokratycznych. Demokracja oznacza bowiem rządy ludu, czyli wszystkich obywateli. Parlament jest zatem narzędziem, przy pomocy którego lud sprawuje władzę. Mówi się, że parlament jest organem demokracji przedstawicielskiejDemokracja przedstawicielskademokracji przedstawicielskiej. Oznacza to, że władza w państwie nie jest pełniona bezpośrednio przez wszystkich obywateli, lecz poprzez przedstawicieli czyli właśnie parlamentarzystów, wybieranych w wyborach powszechnych.

Czy mogą istnieć kraje demokratyczne, które nie mają parlamentu? Tak, chociaż są one znacznie mniej popularne.

Podział na dwie izby parlamentu nie jest uniwersalny. Nie wszystkie państwa posiadają dwie izby parlamentu. Należą do nich m.in. Litwa, Portugalia, Nowa Zelandia.

Jako ciekawostkę można podać parlament Wielkiej Brytanii. Izba niższa nazywana jest Izbą Gmin i jej członkami są wybierani w powszechnych wyborach deputowani. Izbą wyższą, czyli odpowiednikiem polskiego Senatu, jest Izba Lordów. Składa się ona z przedstawicieli lordów świeckich i duchownych, których się nie wybiera. Jej skład jest uwarunkowany tradycją.

Ważną instytucją jest Parlament Europejski będący instytucją Unii Europejskich. W przeciwieństwie do parlamentów krajowych ma on jednak mniejsze kompetencje. Traktat z Maastricht przyznał Parlamentowi prawo inicjatywy ustawodawczej, lecz ograniczało się ono do zwrócenia się do Komisji o przedstawienie wniosku. Prawo to zostało zachowane w Traktacie z Lizbony (art. 225 TFUE) i przedstawione w bardziej szczegółowy sposób w porozumieniu międzyinstytucjonalnym między Komisją a Parlamentem.

PRACA DOMOWA

Praca domowa
Polecenie 5.1

Obejrzyj w telewizji lub na stronie internetowej sejmu (www.sejm.gov.pl) fragment posiedzenia. Wynotuj, kto bierze w nim aktywny udział (imię, nazwisko i funkcja) oraz jakiego tematu dotyczy dyskusja. Wypisz zachowania i zwyczaje posłów, które wydają ci się istotne.

m2e49fc75827a458a_1503905579466_0

Ćwiczenia

Wskazówka

W przypadku braku możliwości rozwiązania zadania z klawiatury lub trudności z odczytem przez czytnik ekranu skorzystaj z innej wersji zadania.

classicmobile
Ćwiczenie 1
RwMkmCjgvsVAH1
Na ekranie wyświetla się w ramce Ćwiczenie 1. zatytułowane „Kompetencje parlamentarzysty”. Pod tytułem znajduje się polecenie o treści: „Na podstawie wysłuchanego materiału zdecyduj czy podane zdania opisujące kompetencje posła są prawdziwe czy fałszywe”. Poniżej znajduje się osiem zdań, których prawdziwość należy określić. Na dole po prawej stronie znajduje się przycisk „Sprawdź” umożliwiający sprawdzenie poprawności rozwiązania.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
Inna wersja zadania
RpZXJvFWdjryJ1
Ćwiczenie 2
Na ekranie wyświetla się w ramce inna wersja zadania pierwszego zatytułowanego „Kompetencje parlamentarzysty”. Pod tytułem znajduje się polecenie o treści: „Na podstawie wysłuchanego materiału zdecyduj, czy podane zdania opisujące kompetencje posła są prawdziwe czy fałszywe”. Poniżej znajduje się osiem zdań. Należy określić ich prawdziwość, używając rozwijanej listy zamieszczonej przy każdym zdaniu. Na dole po prawej stronie znajduje się przycisk „Sprawdź” umożliwiający sprawdzenie poprawności rozwiązania.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 3
R1Vmo4e1p0IOj1
Na ekranie wyświetla się w ramce Ćwiczenie 2. zatytułowane „Codzienna praca parlamentarzysty”. Poniżej znajduje się polecenie o treści: „Na podstawie wysłuchanego materiału uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami lub frazami. Skorzystaj z banku słów”. Pod poleceniem znajduje się krótki, kilkuzdaniowy tekst zawierający luki, które należy uzupełnić wyrazami z banku słów. Na dole po prawej stronie znajduje się przycisk „Sprawdź” umożliwiający sprawdzenie poprawności rozwiązania.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
Inna wersja zadania
R1FrdQIqX2r4I1
Ćwiczenie 4
Na ekranie wyświetla się w ramce inna wersja zadania drugiego zatytułowanego „Codzienna praca parlamentarzysty”. Poniżej znajduje się polecenie o treści: „Na podstawie wysłuchanego materiału uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami lub frazami”. Pod poleceniem znajduje się krótki, kilkuzdaniowy tekst zawierający luki, które należy uzupełnić wyrazami, używając rozwijanych list. Na dole po prawej stronie znajduje się przycisk „Sprawdź” umożliwiający sprawdzenie poprawności rozwiązania.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 5
Razf7f8VKEsbE1
Na ekranie wyświetla się w ramce Ćwiczenie 3. zatytułowane „Jak zostać posłem?”. Pod tytułem znajduje się polecenie o treści „Połącz terminy z ich wyjaśnieniami”. Poniżej są zamieszczone w dwóch kolumnach kafelki z terminami oraz wyjaśnieniami terminów, które należy odpowiednio ze sobą połączyć. Na dole po prawej stronie znajduje się przycisk „Sprawdź” umożliwiający sprawdzenie poprawności rozwiązania.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
Inna wersja zadania
RH3wJfcP3eOul1
Ćwiczenie 6
Na ekranie wyświetla się w ramce inna wersja zadania trzeciego zatytułowanego „Jak zostać posłem?”. Pod tytułem znajduje się polecenie o treści „Do definicji dopasuj odpowiednie terminy”. Poniżej znajduje się dziewięć zdań. Należy dopasować do nich odpowiednie pojęcia, używając rozwijanych list. Na dole po prawej stronie znajduje się przycisk „Sprawdź” umożliwiający sprawdzenie poprawności rozwiązania.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m2e49fc75827a458a_1502358147126_0

Słowniczek

Demokracja bezpośrednia
Demokracja bezpośrednia

(gr. demos – lud, kratos – władza) rodzaj systemu politycznego, gdzie decyzje są podejmowane bezpośrednio przez obywateli w plebiscytach lub referendach.

Demokracja przedstawicielska
Demokracja przedstawicielska

(gr. demos – lud, kratos – władza) rodzaj sprawowania władzy, gdzie decyzje nie są podejmowane bezpośrednio przed obywateli, ale przez przedstawicieli społeczeństwa wybranych w powszechnych wyborach.

Immunitet
Immunitet

(łac. immunitas uwolnienie od obciążeń) zasada, według której parlamentarzyście nie podlegają przepisom prawa dokładnie w ten sam sposób jak zwykli obywatele; jego funkcją jest ochrona deputowanych przed naciskami innych władz (sądowniczej lub wykonawczej); immunitet może być uchylony decyzją parlamentu.

Kadencja
Kadencja

(łac. cadentia – upadek) określony czas pełnienia danej funkcji przez urzędnika lub organ pochodzący z wyboru; przykładowo kadencja Sejmu i Senatu w Polsce trwa 4 lata.

Parlament
Parlament

w państwach demokratycznych jest to organ przedstawicielski; zbiór reprezentantów narodu wybrany w powszechnych wyborach.

m2e49fc75827a458a_1522759004116_0

Powrót do e‑podręcznika

E‑podręcznik „Warsztaty, projekty, debaty”

https://www.epodreczniki.pl/reader/c/224102/v/latest/t/student‑canon

2. Sejm bez tajemnic

https://www.epodreczniki.pl/reader/c/224102/v/30/t/student‑canon/m/j00000081MBv29