Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Podsumowanie

Autorami najstarszych udokumentowanych teorii atomistycznych byli starożytni greccy filozofowie, wśród nich Demokryt i Epikur.

Teoria atomistyczna opublikowana przez Johna Daltona zakładała, że materia zbudowana jest z atomów, które są niepodzielnymi sprężystymi kulami, przy czym atomy rożnych pierwiastków różnią się między sobą.

Joseph John Thomson, badając promienie katodowe, powstające podczas wyładowań elektrycznych w rozrzedzonych gazach, stwierdził, że są one strumieniami cząstek obdarzonych ujemnym ładunkiem elektrycznym. Thomson wysunął hipotezę, że cząstki te, nazwane elektronami, są składnikami materii, co pociągnęło za sobą konieczność odrzucenia poglądu o niepodzielności atomu. Thomson opracował model określony mianem ciasta z rodzynkami, w którym atom ma postać dodatnio nakładowej kuli, wewnątrz której rozmieszczone są elektrony.

Badania nad naturą promieniowania jonizującego, prowadzone na przełomie XIX i XX przez Ernesta Rutherforda wykazały niedoskonałości modelu Thomsona. Rutherford zaproponował nowy model, nazwany planetarnym, w którym prawie cała masa atomu i cały ładunek dodatni skupione są w bardzo małym, w porównaniu do rozmiarów atomu, jądrze, wokół którego krążą elektrony.

Prace kolejnych badaczy, między innymi: Nielsa Bohra, Louisa de Broglie’a i Erwina Schrödingera doprowadziły do stworzenia współczesnego modelu atomu, który jest przedstawiany jako obiekt składający się z dodatnio naładowanego jądra atomowego i otaczającej je chmury elektronowej, w której nie wyróżnia się konkretnych orbit.

Zastosowanie w badaniach nad strukturą materii akceleratorów zderzających cząstki z coraz większymi energiami zaowocowało odkryciem wielu nowych cząstek subatomowych.

Model Standardowy został stworzony w celu usystematyzowania cząstek elementarnych i zachodzących pomiędzy nimi oddziaływań.

W Modelu Standardowym materia składa się z oddziałujących ze sobą cząstek – fermionów oraz nośników tych oddziaływań – bozonów.

Do fermionów zaliczają się dwie grupy cząstek:

- kwarki,

- leptony (do których należy między innymi elektron).

Do bozonów zaliczają się:

- fotony – nośnik oddziaływań elektromagnetycznych,

- gluony – nośniki silnych oddziaływań jądrowych,

- bozony W i Z – nośniki słabych oddziaływań jądrowych,

- bozon Higgsa – odpowiada za nadawanie cząstkom elementarnym masy.

Naukowcy wciąż nie są pewni czy Model Standardowy opisuje w sposób wystarczający struktury wszechświata oraz rządzące nim prawa i pracują nad jego rozszerzeniem i uogólnieniem.

classicmobile
Ćwiczenie 1
R1B7A8Vawt8tl1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY NC 4.0.
static