Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF

Podsumowanie

  1. Masa jest miarą ilości substancji, z jakiej zbudowane jest dane ciało. Jej podstawową jednostką jest kilogram [kg].

  2. W przeciwieństwie do masy ciężar jest siłą i wynika z oddziaływań grawitacyjnych. Jego jednostką jest niuton [N].

  3. Objętość oznaczamy literą V.

    Stosuje się ją do opisu wielkości przedmiotu w przestrzeni. Wartość objętości podaje się najczęściej w metrach sześciennych (mIndeks górny 3).

  4. Gęstość oznacza się literą d. Wartość gęstości informuje nas, jaką masę ma jednostka objętości substancji i podajemy ją najczęściej w kilogramach na metr sześcienny. Gęstość (d) obliczamy, dzieląc masę (m) przez objętość substancji (V).

  5. Każda substancja ma określoną gęstość.

  6. Ze wzoru na gęstość możemy wyliczać gęstość, masę lub objętość ciała.

  7. Na powierzchni wody pływają te przedmioty, których gęstość jest mniejsza od gęstości wody.

classicmobile
Ćwiczenie 1
RlQfEgVHeSB2u1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static