Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Podsumowanie

  1. Bioróżnorodność to zróżnicowanie form życia, które obserwujemy na różnych poziomach: genetycznym, gatunkowym i środowiskowym.

  2. Bioróżnorodność jest zagrożona przez działalność człowieka. Budowa miast, dróg i fabryk oraz produkcja zanieczyszczeń powodują zniszczenie wielu naturalnych środowisk i wyginięcie zamieszkujących je licznych gatunków roślin i zwierząt.

  3. Ochrona przyrody to działania na rzecz zachowania przyrody i jej elementów w niezmienionej lub w niewielkim stopniu zmienionej formie.

  4. Formami ochrony przyrody w Polsce są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000.