Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF

Podsumowanie

  1. Gęstość zaludnienia w Polsce wynosi 123 osoby na kmIndeks górny 2.

  2. Rozmieszczenie ludności w Polsce uwarunkowane jest czynnikami przyrodniczymi, społeczno‑ekonomicznymi i historycznymi.

  3. Rola migracji wewnętrznych znacznie wzrosła po II wojnie światowej. Szacuje się, że w latach 1945‑1950 miejsce zamieszkania zmieniło ponad 7 milionów osób.

  4. Akcja „Wisła” odbyła się w 1947 roku i polegała na przesiedleniu ludności ukraińskiej i łemkowskiej z południowo‑wschodniej Polski na ziemie odzyskane.

  5. Obecnie największa gęstość zaludnienia występuje w województwach: śląskim, małopolskim, mazowieckim i dolnośląskim.

  6. Najmniejsza gęstość zaludnienia występuje obecnie w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, warmińsko‑mazurskim, podlaskim.

classicmobile
Ćwiczenie 1
RZTv0OYULTf5X1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static