Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Podsumowanie

  1. Jedną z przyczyn wybuchu powstania kościuszkowskiego była utrata suwerenności po drugim rozbiorze Rzeczypospolitej.

  2. Na dowódcę powstania wybrano Tadeusza Kościuszkę, który zyskał sławę w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz w wojnie z Rosją 1792 roku, w obronie Konstytucji 3 maja.

  3. W dniu 24 marca 1794 roku w Krakowie Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę, w której ślubował walkę o niepodległość, wolność i odzyskanie granic.

  4. Z powodu małej liczebności wojsk do powstania, jako oddziały pomocnicze, włączeni zostali kosynierzy.

  5. Bitwa pod Racławicami rozegrała się 4 kwietnia 1794 roku, dzięki kosynierom zakończyła się sukcesem powstańców i przyspieszyła wybuch insurekcji na terenach Rzeczypospolitej.

  6. W bitwie pod Racławicami szczególnie odznaczył się Wojciech Bartos, który został nobilitowany i któremu nadano nazwisko Głowacki.

  7. W maju 1794 r. ogłoszono Uniwersał połaniecki, czyli akt prawny, w którym stwierdzono nadanie wolności osobistej chłopom i obniżenie ich zobowiązań wobec szlachty.

  8. Ostatnia bitwa insurekcji kościuszkowskiej rozegrała się 10 października pod Maciejowicami. Tadeusz Kościuszko został ranny podczas walki. Po przegranej bitwie dowódcę powstania wzięto do niewoli.

  9. Ostateczną klęską insurekcji kościuszkowskiej była kapitulacja pod Radoszycami, która nastąpiła 16 listopada 1794 roku.

classicmobile
Ćwiczenie 1
R1BYDPb4vJGTi1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static