Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Podsumowanie

  1. Dzieje polskich konstytucji należą do najdłuższych na świecie.

  2. Najstarszym polskim dokumentem regulującym kwestie związane z ustrojem państwa były Prawa kardynalne z 1768 r.

  3. Polskie konstytucje to Konstytucja 3 maja z 1791 r., konstytucja marcowa z 1921 r., konstytucja kwietniowa z 1935 r., konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 r. oraz konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.

  4. W okresie rozbiorów funkcjonowały ustawy konstytucyjne narzucone przez siły zewnętrzne – konstytucja Księstwa Warszawskiego z 1807 r. narzucona przez cesarza Francuzów Napoleona I i konstytucja Królestwa Polskiego z 1815 r. narzucona przez cara Rosji Aleksandra I.

  5. W dziejach polskiego konstytucjonalizmu wyróżniamy także ustawy konstytucyjne tymczasowo regulujące sprawy ustroju państwa. Są to tzw. Małe konstytucje uchwalone w 1919 r., w 1947 r. i w 1992 r.