Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Podsumowanie

  1. Trzydziestego stycznia 1933 r. Adolf Hitler objął urząd kanclerza Republiki Weimarskiej, a następnie przyjął tytuł wodza i kanclerza Rzeszy.

  2. Po dojściu do władzy Adolf Hitler rozpoczął budowanie państwa totalitarnego.

  3. Naziści, czyli narodowi socjaliści, po objęciu władzy przystąpili do łamania wolności obywatelskich. Rozpoczęto budowę obozów koncentracyjnych w Niemczech, w celu izolowania i prześladowania przeciwników politycznych.

  4. Józef Goebbels, minister oświaty publicznej i propagandy, przejął całkowitą kontrolę nad środkami masowego przekazu, co pozwoliło mu na odpowiednie budowanie wizerunku Adolfa Hitlera i partii, przy jednoczesnym dyskryminowaniu i wykluczaniu Żydów ze społeczności niemieckiej.

  5. Już w 1933 roku rozpoczęła się polityka wykluczenia społecznego Żydów, zaczęto bojkotować ich sklepy, domu towarowe, żydowskich lekarzy czy adwokatów. Rozpoczął się proces piętnowania i stygmatyzowania społeczności żydowskiej.

  6. Piętnastego września 1935 roku wydano ustawy norymberskie, które prawnie wykluczały społeczność żydowską z życia politycznego, społecznego i kulturalnego Niemiec. Kontakty Niemców i Żydów zostały zakazane.

  7. W nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku dokonano zaplanowanego przez władze pogromu społeczności żydowskiej określanego jako noc kryształowa; w ciągu kilku godzin rozgorzały zamieszki: tłuczono szyby w sklepach, plądrowano magazyny, palono domy i synagogi.

classicmobile
Ćwiczenie 1
R1DRDn5KsMN541
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static