Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

Podsumowanie

  1. Wody słodkie występują na powierzchni Ziemi pod postacią wód stojących i płynących. Wyróżniamy wśród nich naturalne i sztuczne zbiorniki (wody stojące) oraz cieki wodne (wody płynące).

  2. Do wód stojących zaliczamy: naturalne i sztuczne jeziora, stawy oraz bagna.

  3. Wśród wód płynących wyróżniamy cieki naturalne (rzeki, potoki, strumienie) oraz cieki sztuczne, czyli kanały śródlądowe i rowy melioracyjne.

  4. W Polsce wyróżniamy następujące typy jezior: polodowcowe – powstałe w wyniku działania lodowca, rzeczne – tworzące się najczęściej w zakolach rzeki oraz przybrzeżne, które powstały w sąsiedztwie morza.

  5. Większość jezior w Polsce to jeziora polodowcowe, powstałe w zagłębieniach terenu pozostawionych przez lodowiec.

  6. Największe polodowcowe jeziora występują na Pojezierzach Pomorskim i Mazurskim.

  7. Największe sztuczne jezioro zaporowe w Polsce to jezioro Solińskie. Mieszkańcy okolicznych miejscowości i turyści chętnie uprawiają na nim żeglarstwo i windsurfing. Jezioro Solińskie to także zbiornik z największą zaporą w Polsce, poniżej której znajduje się elektrownia wodna.

m52c6e1097ebf1e9d_1531915941012_0
classicmobile
Ćwiczenie 1
RG07Xt03MKFqz1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static