Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Podsumowanie

  1. Żołnierze niezłomni, nazywani też żołnierzami wyklętymi, byli członkami podziemia niepodległościowego sprzeciwiającego się przejęciu władzy w Polsce przez komunistów i uzależnieniu państwa od Związku Sowieckiego.

  2. Do najważniejszych organizacji, których celem była walka z komunizmem i aparatem bezpieczeństwa kierowanym przez polskich komunistów oraz przedstawicieli NKWD, należały: organizacja NIE, Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, organizacja Wolność i Niezawisłość, Narodowe Siły Zbrojne i Narodowe Zjednoczenie Wojskowe.

  3. Wśród najważniejszych postaci związanych z podziemiem niepodległościowym są: generał Leopold Okulicki, gen. Emil Fieldorf, płk Jan Rzepecki, Witold Pilecki, Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, Feliks Selmanowicz „Zagończyk” i Danuta Siedzikówna „Inka”.

  4. Komunistyczna władza aktywnie zwalczała podziemie niepodległościowe poprzez użycie sił zbrojnych, działalność wywiadowczą Urzędu Bezpieczeństwa i Rosjan, wydobywanie przy użyciu tortur zeznań od schwytanych członków podziemia, a także w formie ogłaszanej amnestii.

  5. Szacuje się, że w wyniku działalności władz komunistycznych i kierowanego przez nich aparatu bezpieczeństwa zginęło bądź zostało zamordowanych ponad 20 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego. Miejsca pochówku zdecydowanej większości ofiar nie są znane.

  6. Współcześnie Instytut Pamięci Narodowej zajmuje się poszukiwaniem śladów po dokonanych zbrodniach.

  7. Jedną z form upamiętnienia żołnierzy podziemia niepodległościowego stało się ustanowienie przez Sejm Rzeczypospolitej Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest obchodzony 1 marca.

m9f9e0b660c6ebf93_1531832621497_0
classicmobile
Ćwiczenie 1
RcIuEbgXRWken1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static