Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Podsumowanie

1. Migracja ludności to naturalne zjawisko polegające na przemieszczaniu się ludności w celu zmiany miejsca zamieszkania.

2. Emigracja to odpływ ludności z kraju pochodzenia, natomiast przyjazd i osiedlenie się w nowym kraju nazywa się imigracją.

3. Do wymiarów migracji zaliczamy: czas trwania, regularność, zasięg, powody.

4. Przyczyną składania wniosków o azyl polityczny najczęściej są konflikty zbrojne stwarzające zagrożenie dla życia.

5. Obecnie liczba emigrantów zwiększa się ponieważ maleją koszty podróży, a liczba miejsc pracy w wielu zamożnych krajach wzrasta ze względu na starzenie się społeczeństwa.

classicmobile
Ćwiczenie 1
R12rHY16tz5dA1
Ćwicznie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static