Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Podsumowanie

  1. W 1945 roku, po zakończeniu II wojny światowej władzę w Polsce przejęli komuniści. Nie posiadali oni dużego społecznego poparcia, dlatego instalowanie nowej władzy odbywało się przy wsparciu Związku Sowieckiego.

  2. Do pierwszego dużego wystąpienia przeciw władzy komunistycznej doszło w czerwcu 1956 roku w Poznaniu. Jego przyczyną była trudna sytuacja ekonomiczna ludności. Protesty zostały krwawo stłumione przez władze, zapoczątkowały jednak odwilż, czyli okres liberalizacji w sposobie rządzenia Polską przez partię komunistyczną.

  3. W marcu 1968 roku doszło do wystąpień studenckich w proteście przeciw istnieniu cenzury. Wystąpienia zostały brutalnie stłumione, nie znalazły też większego poparcia w środowisku robotniczym.

  4. W grudniu 1970 roku doszło na Wybrzeżu do jednego z najtragiczniejszych wystąpień robotników przeciw władzy komunistycznej. Protesty spowodowane decyzją o drastycznej podwyżce cen żywności zostały przez władze krwawo stłumione. Ich efektem stało się jednak odsunięcie od władzy ekipy Władysława Gomułki i przejęcie kontroli nad aparatem państwowym przez ekipę Edwarda Gierka.

  5. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza państwa doprowadziła do wystąpień robotników w czerwcu 1976 roku. Do największych doszło w Radomiu, Ursusie i Płocku. W ich wyniku planowana podwyżka cen została cofnięta. Kolejna decyzja o podwyżce cen doprowadziła do strajków robotniczych latem 1980 roku. Strajki lipcowe na Lubelszczyźnie zostały wygaszone po spełnieniu postulatów ekonomicznych natomiast decydujące dla przebiegu wydarzeń stały się strajki sierpniowe na Wybrzeżu. W ich wyniku władze zgodziły się na powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

  6. Obawa przed utratą władzy skłoniła komunistów do ogłoszenia 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. W jego wyniku „Solidarność” została zdelegalizowana, a opozycja przeciw władzy zepchnięta do podziemia.

  7. Upadek władzy komunistycznej w Polsce nastąpił jako efekt rozmów Okrągłego Stołu, do jakich doszło w 1989 roku między rządem a demokratyczną opozycją.

mb75320df2a37a90b_1533644513555_0
classicmobile
Ćwiczenie 1
R1Z1WjMzsXvBc1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static